Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe, rozeznania rynku

 

Centrum Wsparcia Zawodowego dla Uchodźców z Ukrainy – Integracja na rynku pracy poprzez aktywizację zawodową i rozwój przedsiębiorczości cudzoziemców poszukujących pracy, planujących otworzenie działalności lub już pracujących/prowadzących działalność, ale wymagających wsparcia.

Nr wniosku: 500

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/CWZDU/2022 – przeprowadzenie kursów, szkoleń lub innych form kształcenia oraz egzaminów dla 113 Uczestników Projektu Centrum Wsparcia Zawodowego dla Uchodźców z Ukrainy.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/CWZDU/2022 – przeprowadzenie doradztwa zawodowego – profilowanie potrzeb i potencjału cudzoziemca dla 180 Uczestników Projektu Centrum Wsparcia Zawodowego dla Uchodźców z Ukrainy.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/CWZDU/2022przeprowadzenie doradztwa zawodowego lub psychologicznego  dla 180 Uczestników Projektu Centrum Wsparcia Zawodowego dla Uchodźców z Ukrainy.

Projekt Lepsze perspektywy dla kobiet

nr: RPPK.07.01.00-18-0057/20

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/RPO/LPK/2022 – Usługa poradnictwa (doradztwa) zawodowego – opracowanie i aktualizacja Indywidualnych Planów Działania (IPD)

Rozeznanie rynku na świadczenie usługi cateringowej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/RPO/LPK/2022 – Usługa indywidualnego poradnictwa (doradztwa) zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/RPO/LPK/2022 – Usługa przeprowadzenia szkolenia prowadzącego do nabycia kwalifikacji zawodowych dla 9 Uczestników Projektu Lepsze perspektywy dla kobiet

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/RPO/LPK/2022 – Usługa przeprowadzenia szkolenia prowadzącego do nabycia kwalifikacji zawodowych dla 3 Uczestników Projektu Lepsze perspektywy dla kobiet

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/RPO/LPK/2022 – Usługa przeprowadzenia szkolenia prowadzącego do nabycia kwalifikacji zawodowych dla 12 Uczestników Projektu Lepsze perspektywy dla kobiet.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/RPO/LPK/2022 – Usługa przeprowadzenia szkolenia prowadzącego do nabycia kwalifikacji zawodowych dla 12 Uczestników Projektu Lepsze perspektywy dla kobiet.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/RPO/LPK/2022 – Usługa przeprowadzenia szkolenia prowadzącego do nabycia kwalifikacji zawodowych dla 4 Uczestników Projektu Lepsze perspektywy dla kobiet.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/RPO/LPK/2022 – Usługa przeprowadzenia szkolenia prowadzącego do nabycia kwalifikacji zawodowych dla 1 Uczestnika Projektu Lepsze perspektywy dla kobiet.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/RPO/LPK/2022 – Usługa przeprowadzenia szkolenia prowadzącego do nabycia kwalifikacji zawodowych dla 4 Uczestników Projektu Lepsze perspektywy dla kobiet.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/RPO/LPK/2022 – Usługa przeprowadzenia szkolenia prowadzącego do nabycia kwalifikacji zawodowych dla 12 Uczestników Projektu Lepsze perspektywy dla kobiet.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/RPO/LPK/2022 – Usługa przeprowadzenia szkolenia prowadzącego do nabycia kwalifikacji zawodowych dla 1 Uczestnika Projektu Lepsze perspektywy dla kobiet.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/RPO/LPK/2022 – Usługa przeprowadzenia szkolenia prowadzącego do nabycia kwalifikacji zawodowych dla 2 Uczestników Projektu Lepsze perspektywy dla kobiet.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/RPO/LPK/2022- Usługa przeprowadzenia szkolenia prowadzącego do nabycia kwalifikacji zawodowych dla 8 Uczestników Projektu Lepsze perspektywy dla kobiet.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/RPO/LPK/2022 – Usługa przeprowadzenia szkolenia prowadzącego do nabycia kwalifikacji zawodowych dla 8 Uczestników Projektu Lepsze perspektywy dla kobiet.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/RPO/LPK/2022- Usługa przeprowadzenia szkolenia prowadzącego do nabycia kwalifikacji zawodowych dla 4 Uczestników Projektu Lepsze perspektywy dla kobiet.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/RPO/LPK/2022 – Usługa przeprowadzenia szkolenia prowadzącego do nabycia kwalifikacji zawodowych dla 2 Uczestników Projektu Lepsze perspektywy dla kobiet.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17/RPO/LPK/2022 – Usługa przeprowadzenia szkolenia prowadzącego do nabycia kwalifikacji zawodowych dla 1 Uczestnika Projektu Lepsze perspektywy dla kobiet.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/RPO/LPK/2022 – Usługa przeprowadzenia szkolenia prowadzącego do nabycia kwalifikacji zawodowych dla 4 Uczestników Projektu Lepsze perspektywy dla kobiet.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 19/RPO/LPK/2022- Usługa przeprowadzenia szkolenia prowadzącego do nabycia kwalifikacji zawodowych dla 6 Uczestników Projektu Lepsze perspektywy dla kobiet.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20/RPO/LPK/2022 – Usługa przeprowadzenia szkolenia prowadzącego do nabycia kwalifikacji zawodowych dla 3 Uczestników Projektu Lepsze perspektywy dla kobiet.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 21/RPO/LPK/2022- Usługa przeprowadzenia szkolenia prowadzącego do nabycia kwalifikacji zawodowych dla 2 Uczestników Projektu Lepsze perspektywy dla kobiet.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/RPO/LPK/2022 – Usługa przeprowadzenia szkolenia prowadzącego do nabycia kwalifikacji zawodowych dla 1 Uczestnika Projektu Lepsze perspektywy dla kobiet.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/RPO/LPK/2022- Usługa przeprowadzenia szkolenia prowadzącego do nabycia kwalifikacji zawodowych dla 5 Uczestników Projektu Lepsze perspektywy dla kobiet.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24/RPO/LPK/2022 – Usługa przeprowadzenia szkolenia prowadzącego do nabycia kwalifikacji zawodowych dla 1 Uczestnika Projektu Lepsze perspektywy dla kobiet.