Projekty

 • Aktywni od zaraz!

  Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 90 uczestników projektu zamieszkujących woj. podkarpackie poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe do 31.03.2020 r.  

 • DO PROJEKTU ZAPRASZAMY Osoby dorosłe, które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Szczególnie zapraszamy osoby: w wieku 50+ zam. na obszarach wiejskich wykształcenie co najwyżej zawodowe osoby pozostające bez zatrudnienia kobiety Zadania przewidziane w projekcie […]

  Nowy zawód szansą na sukces

 • Samodzielni na start

  Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 84 uczestników projektu zamieszkujących woj. podkarpackie poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe do 31.03.2020 r. FORMY WSPARCIA Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy Grupowe Warsztaty Aktywizacji Zawodowej Szkolenia zawodowe Staże zawodowe DO PROJEKTU ZAPRASZAMY Osoby z obszaru […]

 • Projekt Nowy zawód – nowa praca! realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, w ramach Regionalnego Programu o numerze: RPPK.07.01.00-18-0162/18. Wartość Projektu wynosi: 1 99 943,24 zł Dofinansowanie […]

  Nowy zawód – nowa praca!

 • Akademia Kompetencji Kadrowo-Finansowych

  W projekcie może wziąć udział każdy kto uczy się, pracuje lub zamieszkuje na terenie województwa podkarpackiego, ukończył 18 lat i jest zainteresowany z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych. W szczególności do udziału w Projekcie zapraszamy osoby: z wykształceniem co najwyżej średnim […]

 • SZKOLENIA ZAWODOWE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU: Kurs przewozu towarów niebezpiecznych + cysterny Kurs prawa jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną na przewóz rzeczy Projekt Wyższe kwalifikacje – lepsza praca współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Regionalnego […]

  Prawo jazdy

 • Profesjonalna rachunkowość kadry i płace

  Projekt Postaw na rozwój kwalifikacji – profesjonalna rachunkowość, kadry i płace współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez HUMAN ASSET Radosław Cieśla w partnerstwie z Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata […]

 • Projekt Własna firma szansą na sukces realizowany jest przez Centrum Promocji Biznesu w partnerstwie z Korporacją VIP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rynek pracy, Działanie 9.3. Rozwój przedsiębiorczości, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu […]

  Własna firma szansą na sukces

 • Zapytania ofertowe

  Zapytania ofertowe.

 • Projekty zrealizowane przez Centrum Promocji Biznesu

  Projekty zrealizowane