Własny biznes – jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą

Kartezjusz, stwierdzając „Cogito, ergo sum”, doszedł do wniosku, że myślenie jest jedyną niepodważalną prawdą o ludzkim istnieniu. „Myślę, więc jestem” – towarzyszy nam w praktyce od dziecinnych lat.

W dzisiejszych czasach wiele osób uznaje samozatrudnienie, czy też otworzenie własnego biznesu za jedyna drogę rozwoju kariery zawodowej. I dla wielu jest to prawdą…

Moduł „Własny biznes – jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą” zawiera zarówno aspekty związane z umiejętnościami kreatywnego myślenia, komunikacji, negocjacji, sprzedaży i marketingu, jak również zagadnienia finansowo – prawne.

LICZBA GODZIN SZKOLENIA

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych – 40

Treści zawarte w publikacji pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC Select Competence.

Program szkolenia:

 1. Mój potencjał.
 2. Cele życiowe: Kim chcę być? Co chcę osiągnąć? Co chciałbym wiedzieć?
 3. Ludzkie możliwości. Moje umiejętności, talenty i predyspozycje. Analiza moich mocnych i słabych stron oraz życiowych szans i zagrożeń.
 4. Kreatywne myślenie.
 5. Techniki myślenia kreatywnego i ich zastosowanie w poszukiwaniu pomysłów na własną działalność.
 6. Ja i Rynek – Wymagania rynku. Branża, w której chciałbym działać. Burza mózgów w grupach o podobnych zainteresowaniach branżowych – nowe pomysły na biznes. kwestie związane z poprawą rentowności poprzez poszukiwanie nowych profili działalności i rynków zbytu.
 7. Umiejętności komunikacyjne i negocjacje w biznesie – Znaczenie umiejętności komunikacyjnych. Język ciała. Aktywne słuchanie. Wywieranie wpływu na innych. Negocjowanie umów, BATNA.
 8. Marketing.
 9. Fazy procedur marketingowych: rozpoznanie rynku, kształtowanie oferty, przyciąganie klientów, dostarczanie produktu.
 10. Elementy marketingu: produkt, cena, dystrybucja, promocja. Spojrzenie na pomysł z punktu widzenia rynku.
 11. Sprzedaż.
 12. Sprzedaż jako istotny element marketingu. Proces sprzedaży.
 13. Typy klienta. Techniki sprzedaży. Reklama.
 14. Rynkowa ocena pomysłu.
 15. Dyskusja w grupie na temat poszczególnych pomysłów – ich ocena i doskonalenie.
 16. Organizacja, która pomoże ocenić pomysły.
 17. Ryzyko w biznesie.
 18. Dlaczego biznes wiąże się z ryzykiem? Związek między bezpieczeństwem a dochodowością. Czego możemy się nauczyć z błędów innych?
 19. Cena sukcesu. Przykłady udanych przedsięwzięć w regionie. Reklama jako sposób na zmniejszenie czynnika ryzyka.
 20. Wymagane zasoby.
 21. Zasoby firmy: zasoby ludzkie, środki trwałe, informacja, kapitał.
 22. Sposoby ich pozyskania.
 23. Potrzeby kapitałowe.
 24. Udział kapitału własnego i obcego.
 25. Źródła kapitału.
 26. Instytucje – pozyskiwanie kapitału.
 27. Urząd pracy. Nowe przepisy: Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004. Środki pomocowe UE.
 28. Pożyczki. Fundusze gwarancyjne.
 29. Finanse firmy.
 30. Przychody, koszty , rezultaty. Płynność.
 31. Jak ją utrzymać? Co robić, gdy jest zagrożona? Własny biznes – co można wliczyć w koszty? (programy służące do: wystawiania faktur, prowadzenia księgowości).
 32. Podstawy prawne firmy.
 33. Nowe przepisy: Ustawa o swobodzie gospodarczej z 2 lipca 2004. Daty wchodzenia w życie poszczególnych przepisów.
 34. Działalność wolna a licencjonowana, przepisy i zezwolenia.
 35. Formy działalności gospodarczej.
 36. Podatki.
 37. VAT.
 38. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
 39. Formy opodatkowania.
 40. Programy służące do rozliczania z US.
 41. Składki ubezpieczeniowe (ZUS).
 42. Ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne.
 43. Sposoby naliczania składek.
 44. Programy służące do rozliczania z ZUS.
 45. Rejestracja działalności.
 46. Procedura tradycyjna lub tzw. obsługa jednostanowiskowa.
 47. Biznes plan.
 48. W jakim celu powstaje biznes plan?
 49. Co powinien zawierać? Stworzenie uproszczonego biznes planu.

Szkolenie kończy się egzaminem według standardu VCC

CZAS TRWANIA EGZAMINU

 • 30 min – część teoretyczna
 • 45 min – część praktyczna

Szkolenie i egzaminy realizowane zgodnie ze standardem VCC