Systemy prezentacji informacji w biznesie

Posiadanie umiejętności w zakresie systemów prezentacji informacji pozwoli danej osobie opanować następujący zakres tematyczny:

  • techniki tworzenia i przygotowania prezentacji;
  • elementy animacji w kontekście prezentowania danych;
  • możliwości form wydruku;
  • optymalizacja konstruowania treści merytorycznych;

Szkolenie zakończone będzie egzaminem certyfikującym w standardzie Vocational Competence Certificate (VCC).

LICZBA GODZIN SZKOLENIA

  • Zalecana liczba godzin szkoleniowych – 50

Program szkolenia:

Prezentacja informacji w biznesie
1.1. Potrzeba prezentowania informacji
1.1.1. Po co tworzy się prezentacje?
1.1.2. Co interesuje słuchaczy?
1.2. Rodzaje prezentowanych informacji
1.2.1. Przekaz informacji
1.2.2. Kształtowanie umiejętności
1.2.3. Sprzedaż usług i produktów
1.3. Zasady i metody prezentacji biznesowych
1.3.1. Kanony publicznego zabierania głosu
1.3.2. Podsumowanie i zakończenie, jako ważny aspekt każdej prezentacji
1.3.3. Zasady sztuki przemowy
1.3.4. Wybrane zasady nauczania – uczenia się i sprzedaży
1.4. Klasyczne błędy prezentacji
1.4.1. Efekt „przeładowania treścią”
1.4.2. Liczba slajdów/stron prezentacji
1.4.3. Harmonia i spójność prezentacji
1.4.4. Zakończenie prezentacji

2. Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych
2.1. Etapy tworzenia prezentacji
2.1.1. Określenie celu i grupy docelowej
2.1.2. Opracowanie planu
2.1.3. Gromadzenie materiałów
2.1.4. Tworzenie slajdów
2.1.5. Przygotowanie pokazu
2.2. Zasady komponowania prezentacji
2.2.1. Dobór barw
2.2.2. Rozmieszczenie elementów na slajdzie
2.2.3. Dźwięk w prezentacji
2.2.4. Atrakcyjność pokazu
2.3. Korzystanie z istniejących rozwiązań
2.3.1. Szablony
2.3.2. Motywy

3. Wybór oprogramowania służącego do prezentacji informacji
3.1. Oprogramowanie darmowe
3.1.1. OpenOffice.org Impress / LibreOffice Impress
3.1.2. IBM Lotus Symhony Presentation
3.1.3. 280Slides
3.2. Oprogramowanie komercyjne
3.2.1. Microsoft PowerPoint
3.2.2. Prezi
3.2.3. Sliderocket

4. Tworzenie i formatowanie slajdów oraz ich elementów
4.1. Wstawianie slajdu
4.1.1. Wybór układu slajdu
4.1.2. Wstawianie tekstu
4.1.3. Wstawianie elementów graficznych
4.1.4. Osadzanie plików dźwiękowych oraz clipów wideo
4.2. Formatowanie slajdu
4.2.1. Tło slajdu
4.2.2. Formatowanie tekstu
4.2.3. Formatowanie grafiki

5. Kontrola nad długimi prezentacjami
5.1. Nagłówki i stopki
5.1.1. Dane w nagłówkach i stopkach
5.1.2. Niestandardowe pola
5.2. Hiperłącza
5.2.1. Tworzenie hiperłącza do slajdu w tej samej prezentacji
5.2.2. Tworzenie hiperłącza do slajdu w innej prezentacji
5.2.3. Tworzenie hiperłącza do nowego pliku
5.2.4. Tworzenie hiperłącza do strony w sieci Web
5.2.5. Tworzenie hiperłącza do adresu e-mail
5.3. Spis treści
5.3.1. Cel i zasadność stosowania spisu treści
5.3.2. Tworzenie spisu treści

6. Zaawansowana animacja
6.1. Niestandardowe ścieżki ruchu
6.1.1. Tworzenie niestandardowej ścieżki ruchu
6.1.2. Modyfikacja ścieżki ruchu
6.2. Korzystanie z zewnętrznych narzędzi animacji
6.2.1. Oprogramowanie tablicy interaktywnej
6.2.2. Oprogramowanie Flash

7. Zaawansowane możliwości wydruku prezentacji
7.1. Drukowanie slajdów, notatek oraz materiałów informacyjnych
7.1.1. Ustawianie rozmiaru i orientacji slajdów do wydruku
7.1.2. Drukowanie notatek
7.1.3. Drukowanie materiałów informacyjnych
7.2. Drukowanie prezentacji jako czarno-białej lub w skali odcieni szarości

8. Dodatkowe możliwości prezentacji
8.1. Pokaz niestandardowy
8.1.1. Tworzenie pokazu niestandardowego
8.1.2. Wykorzystanie pokazu niestandardowego do tworzenia quizów

9. Makropolecenia
9.1. Podstawy języka VBA
9.1.1. Co to język VBA
9.1.2. Możliwości VBA
9.1.3. Zapisywanie pliku prezentacji z obsługa makropoleceń
9.2. Tworzenie prostych makropoleceń w kodzie VBA
9.2.1. Tworzenie i uruchamianie makra poleceń
9.3. Zarządzanie makropoleceniami
9.3.1. Przypisanie makropoleceń do wstążki
9.3.2. Usuwanie i edycja makropoleceń

10. Ochrona pliku
10.1. Zabezpieczenie przed otwarciem pliku
10.1.1. Ustawianie hasła
10.1.2. Usuwanie ochrony hasłem
10.2. Zabezpieczenie przed edycją pliku
10.2.1. Ustawianie hasła do modyfikowania prezentacji
10.2.2. Usuwanie hasła do modyfikowania prezentacji
10.3. Zabezpieczenie przed wydrukiem i przesyłaniem prezentacji

Szkolenie kończy się egzaminem według standardu VCC

CZAS TRWANIA EGZAMINU

  • 30 min – część teoretyczna
  • 30 min – część praktyczna

Szkolenie i egzaminy realizowane zgodnie ze standardem VCC