Systemy mobilne w biznesie

Systemy mobilne są to systemy operacyjne, dzięki którym możliwa jest bardziej zaawansowana praca na telefonach czy też palmtopach. Nie jest możliwe stworzenie uniwersalnego oprogramowania na kilka systemów, ponieważ każdy z nich jest inny i nie występuje kompatybilność pomiędzy nimi. Jednak większość przydatnych aplikacji może być wykorzystana na kilku platformach jednocześnie. Do najbardziej popularny systemów operacyjnych zaliczamy:

 • Windows Mobile
 • Symbian
 • Android
 • iPhone OS

Systemy te, mimo iż są uboższymi wersjami systemów instalowanych na stacjach PC, to jednak z powodzeniem mogą zastąpić sprzęt biurowy i „zmieścić” go w mniejszym „opakowaniu”. Dodatkowo systemy te z łatwością mogą łączyć się z zewnętrznymi serwerami i pobierać z nich informacje, co dodatkowo ułatwia pracę z nimi.

Z wykorzystania tego typu rozwiązań płynie wiele korzyści, takich jak szybki i łatwy dostęp do zasobów firmy, znaczna oszczędność nie tylko czasu, ale i pieniędzy. Ważnym elementem jest zarówno umiejętność sprawnego wdrożenia, jak i wykorzystywania aplikacji do usprawnienia pracy. Wiele zawodów wymusza mobilność, a nie możemy sobie pozwolić na braki w obiegu informacji, stąd też powstało szkolenie eliminujące ten problem i dające rozwiązania.

Program szkoleniowy obejmuje m.in.:

 • Zapoznanie się z podstawowymi systemami mobilnymi i opisanie różnic pomiędzy nimi
 • Zapoznanie się z funkcjonalnością systemów mobilnych

LICZBA GODZIN SZKOLENIA

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych – 35

Program szkolenia:

1. Systemy bezprzewodowej transmisji cyfrowej
1.1. WLAN

 • Standardy sieci bezprzewodowych
 • Idea sieci lokalnej i publicznej
 • Architektura
 • Bezpieczeństwo sieci komputerowych

1.2. Mobile IP

 • Zasada działania

1.3. Bezprzewodowa komunikacja Bluetooth

 • Topologia sieci
 • Parametry i klasy
 • Parowanie urządzeń
 • Bezpieczeństwo

1.4. GSM

 • Zarys historyczny i fazy rozwoju
 • Podstawy standardu
 • Standardy GSM
 • Architektura sieci GSM
 • Struktura geograficzna sieci
 • Numery identyfikacyjne w sieci GSM
 • Transmisja danych w systemie GSM
 • Usługi abonenckie
 • Bezpieczeństwo

1.5. UMTS

 • Zarys historyczny
 • Standardy UMTS
 • Usługi abonenckie
 • Bezpieczeństwo

1.6. HSPA+
1.7. LTE

 • Rynek telekomunikacyjny a LTE
 • Architektura
 • Bezpieczeństwo

1.8. LTE – Advanced

 • Globalny system nawigacji satelitarnej

2.1. Dostępne systemy pozycyjne

 • GPS
 • GLONASS
 • Galileo
 • BeiDou

2.2. Zastosowanie
2.3. Struktura systemów nawigacji satelitarnej

 • Segment kosmiczny
 • Segment naziemny
 • Segment użytkowników
 • Wspomaganie systemów nawigacji satelitarnej

2.4. Działanie systemów nawigacji satelitarnej
2.5. Dokładność systemu
2.6. Źródła błędów systemu

 • Przegląd wybranych urządzeń mobilnych

3.1. Sieci bezprzewodowe

 • WLAN
 • WiMAX

3.2. Transfer danych UMS, HSPA, HSPA+, LTE, LTE-A
3.3. Telefon komórkowy
3.4. Nawigacja satelitarna

 • PNA

3.5. Laptop
3.6. Netbook
3.7. Palmtop
3.8. Tablet PC

 • Przegląd mobilnych systemów operacyjnych

4.1. Android
4.2. Maemo
4.3. Windows Phone 7

 • Podstawy programowania w języku Java

5.1. Wprowadzenie
5.2. Przygotowanie środowiska do pracy
5.3. Obsługa środowiska Eclipse

 • Identyfikacja błędów w kodzie

5.4. Java- podstawy

 • Kompilacja i uruchomienie pierwszego programu
 • Składnia języka Java
 • Tworzenie aplikacji na platformę Android

6.1. System operacyjny Android
6.2. Przygotowanie środowiska do tworzenia i testowania aplikacji
6.3. Przygotowanie emulatora do pracy
6.4. Praca z emulatorem

 • Komunikacja z urządzeniem przez telnet

6.5. Wstęp do platformy Android
6.6. Podstawowe składniki aplikacji

 • Widok (View)
 • Aktywność (Activity)
 • Zasoby (Resources)
 • Intencja (Intent)
 • Dostawca treści (Content Provider)
 • Usługa (Service)
 • AndroidManifest

6.7. Pierwsza aplikacja

 • Struktura projektu

6.8. Cykl życia aplikacji
6.9. Debugowanie aplikacji
6.10. Zasoby w Androidzie

 • Typy zasobów

6.11. Intencje

 • Wywoływanie aplikacji Google
 • Przekazywanie dodatkowych informacji

6.12. Interfejs użytkownika

 • Budowanie interfejsu użytkownika w XML
 • Budowanie interfejsu użytkownika w kodzie
 • Budowanie interfejsu użytkownika w XML i kodzie jednocześnie
 • FILL_PARENT vs. vs. MATCH_PARENT

Szkolenie kończy się egzaminem według standardu VCC

CZAS TRWANIA EGZAMINU

 • 30 min – część teoretyczna
 • 60 min – część praktyczna

Szkolenie i egzaminy realizowane zgodnie ze standardem VCC