System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych

Kwalifikacja cyfrowa zgodna z DIGCOMP  Systemy Geoinformatyczne w praktyce wraz z pozyskiwaniem danych przestrzennych kierowana jest do osób zainteresowanych tematyką GIS. W trakcie zajęć szczególny nacisk kładziony jest na praktyczne przekazanie wiedzy poprzez ćwiczenia i zadania. Kurs został zaplanowany w sposób, który ułatwia szybkie i bezproblemowe podniesienie uniwersalnych umiejętności cyfrowych wskazanych w Ramie Kompetencji Cyfrowych. W trakcie kursu wykorzystywane jest darmowe oprogramowanie, dzięki któremu zminimalizowane zostały koszty związane z nauką. Szkolenie jest zgodne z ramą kompetencji cyfrowych DIGCOMP.

Duży nacisk kładziony jest na możliwości wykorzystania danych, które udostępniane są w ramach serwisów internetowych oraz metodom ich przetwarzania i publikacji. Następnie uczestnik zapoznawany jest z oprogramowaniem, typu desktop, jak również sieciowym. Kolejnym etapem edukacji jest wykorzystanie zaprezentowanych narzędzi w zakresie wykonywania analiz w celu uzyskania nowych informacji. Ostatnim elementem kursu jest poznanie możliwości pozyskiwania danych z wykorzystaniem Bezzałogowych Statków Latających i innych narzędzi cyfrowych. Szkolenie skierowane jest do osób chcących podnieść uniwersalne kwalifikacje cyfrowe.

LICZBA GODZIN SZKOLENIA

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych – 16

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie
 2. Geoportale
 3. Geoportal krajowy
 4. Podstawy pracy w środowisku GIS
 5. Podstawy pracy w sieciowej aplikacji GIS
 6. Poznanie możliwości GIS w analizach przestrzennych
 7. Nowoczesne metody pozyskiwania danych przestrzennych na przykładzie UAV
 8. Zajęcia praktyczne w zakresie zasad i umiejętności operowania dronem
 9. Projekt końcowy i podsumowanie szkolenia

Szkolenie kończy się egzaminem według standardu VCC

CZAS TRWANIA EGZAMINU

 • 30 min – część teoretyczna
 • 45 min – część praktyczna

Szkolenie i egzaminy realizowane zgodnie ze standardem VCC