Standardy księgowości komputerowej z wykorzystaniem programu Comarch ERP Optima

Moduł przygotowuje do pracy z wykorzystaniem jednego z najbardziej rozpowszechnionych na polskim rynku systemów do zarządzania i księgowości dla sektora MŚP – Comarch ERP Optima. Jest to nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie wspierające pracę biur rachunkowych oraz kancelarii podatkowych. Comarch ERP Optima pozwala na efektywną organizację pracy biura i daje możliwość świadczenia profesjonalnych – zgodnych z przepisami – usług księgowych. Oprogramowanie jest chętnie wykorzystywane przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców w Polsce, o czym świadczy liczba firm użytkujących oprogramowanie – kilkadziesiąt tysięcy organizacji.

Uczestnik podczas szkolenia nabędzie umiejętności praktyczne związane między innymi z:

 • tworzeniem kas gotówkowych, rachunków bankowych oraz kart płatniczych firmowych,
 • przeprowadzaniem analizy płatności oraz oceny sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa,
 • różnymi metodami rozliczeń/kompensat dokumentów z kontrahentami, pracownikami, itd.
 • prowadzeniem przedsiębiorstwa w programie Comarch ERP Optima na pełnej księgowości bądź Książce Przychodów i Rozchodów,
 • sporządzaniem deklaracji VAT-7, VAT-UE,
 • sporządzaniem zaliczki PIT-36, PIT-36L oraz deklaracji rocznej,
 • możliwością wysyłki różnych typów deklaracji do systemu e-deklaracje,
 • charakterystyką modułu Środki Trwałe w programie Comarch ERP Optima.

Zarówno kurs, jak i egzamin odbywa się na oprogramowaniu Comarch ERP Optima, dzięki czemu osoba uzyskująca certyfikat VCC jest w pełni przygotowana do pracy w organizacji korzystającej z systemu.

LICZBA GODZIN SZKOLENIA

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych – 15

Program szkolenia:

 1. Konfiguracja modułu Kasa/Bank oraz Kasa/Bank Plus.
 2. Struktura rejestrów kasowych/bankowych.
 3. Lista zapisów kasowych/bankowych.
 4. Preliminarz płatności.
 5. Wysyłanie listy poleceń przelewu do banku
 6. obsługującego rachunek firmowy.
 7. Elektroniczna wymiana danych z bankiem.
 8. Generowania dokumentów związanych z regulowaniem oraz analizowaniem stanu zobowiązań podmiotów, które współpracują z przedsiębiorstwem.
 9. Najważniejsze parametry związane z modułem Kasa/Bank oraz Kasa/Bank Plus, które ułatwią m.in. wprowadzanie dokumentów z formą płatności gotówka, rozliczanie dokumentów i sprawdzanie stanu raportów
 10. kasowych/bankowych.
 11. Parametry dotyczące zasad wystawiania dokumentów w walucie obcej i ustalania kursów walut na tych dokumentach.
 12. Trzy typy rejestrów dostępnych w programie Comarch ERP Optima.
 13. Struktura i zasady tworzenia wyciągów bankowych oraz raportów kasowych.
 14. Wprowadzanie operacji gospodarczych (przychód/rozchód).
 15. Rozliczanie dokumentów różnymi metodami.
 16. Obliczanie różnic kursowych.
 17. Eksport i import przelewów (dokumentów) do banku.
 18. Formaty wymiany danych między programem a bankiem.
 19. Tworzenie noty odsetkowej, ponaglenia zapłaty oraz potwierdzenia salda.
 20. Konfiguracja modułu Księga Podatkowa.
 21. Podatkowa księga przychodów i rozchodów.
 22. Ewidencja wynagrodzeń.
 23. Ewidencja przebiegu pojazdu.
 24. Inwentaryzacja (spis z natury).
 25. Parametry związane z prowadzeniem księgowości w ramach podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 26. Struktura i konfiguracja modułu Księga Podatkowa.
 27. Wprowadzanie zapisów księgowych do KPiR zgodnie z chronologią.
 28. Zamknięcie zapisów księgowych.
 29. Ewidencja dodatkowa przychodów i kosztów.
 30. Karty wynagrodzeń pracowników.
 31. Zaliczki na PIT 4-R.
 32. Ewidencjonowanie samochodów osobowych i prywatnych wykorzystywanych w celach służbowych.
 33. Rozliczanie kosztów eksploatowania pojazdu.
 34. Dokument spisu z natury.
 35. Księgowanie spisu z natury do KPiR.
 36. Konfiguracja modułu Księga Handlowa oraz Księga Handlowa Plus.
 37. Okres obrachunkowy.
 38. Plant kont.
 39. Bilans otwarcia.
 40. Zapisy księgowe.
 41. Obroty i salda.
 42. Schematy księgowe.
 43. Księgowanie okresowe.
 44. Zestawienia księgowe.
 45. Rozrachunki na kontach księgowych.
 46. Deklaracje VAT-7, VAT-UE.
 47. JPK_VAT.
 48. Zaliczki na PIT-36, PIT-36L, CIT-8.
 49. Parametry związane z prowadzeniem księgowości w ramach księgowości kontowej.
 50. Struktura i konfiguracja modułów Księga Handlowa oraz Księga Handlowa Plus.
 51. Prowadzenie przedsiębiorstwa w programie Comarch ERP Optima na zasadach pełnej księgowości.
 52. Otwieranie i zamykanie okresów obrachunkowych.
 53. Opracowanie zakładowego planu kont.
 54. Dokument bilansu otwarcia.
 55. Wprowadzanie ręcznych zapisów księgowych do dzienników.
 56. Zestawienie obrotów i sald.
 57. Budowa i funkcjonalność schematów księgowych.
 58. Księgowanie dokumentów źródłowych różnymi metodami.
 59. Tworzenie księgowań okresowych.
 60. Rozrachunki na kontach księgowych w PLN oraz w walutach obcych.
 61. Generowanie różnic kursowych oraz dokumentów kompensat.
 62. Ewidencjonowanie dokumentów w rejestrze VAT.
 63. Sporządzanie deklaracji VAT-7 oraz VAT-UE
 64. Generowanie JPK_VAT.
 65. Zaliczki na PIT-36, PIT-36L.
 66. Konfiguracja modułu Środki Trwałe.
 67. Ewidencja środków trwałych i WNiP.
 68. Generowanie planu amortyzacji i odpisów amortyzacyjnych.
 69. Dokumenty środków trwałych.
 70. Ewidencja wyposażenia.
 71. Inwentaryzacja środków trwałych oraz wyposażenia.
 72. Charakterystyka modułu Środki Trwałe.
 73. Grupy i Karty środków trwałych i WNiP.
 74. Generowanie amortyzacji i planów amortyzacyjnych.
 75. Dokumenty środków trwałych.
 76. Ewidencja wyposażenia.
 77. Arkusze inwetaryzacyjne środków trwałych oraz wyposażenia.

Szkolenie kończy się egzaminem według standardu VCC

CZAS TRWANIA EGZAMINU

 • 30 min – część teoretyczna
 • 60 min – część praktyczna

Szkolenie i egzaminy realizowane zgodnie ze standardem VCC