Programy biurowe w administracji

Umiejętność obsługi programów biurowych to atut, który pozwoli danej osobie opanować zakres tematyczny predysponujący do posiadania następujących kompetencji:

 • Wprawne formatowanie i budowanie struktury dokumentu
 • Stosowanie narzędzi ułatwiających i usprawniających proces pracy nad obszernymi dokumentami tekstowymi
 • Sprawne stosownie technik prezentacji i komponowania jej poszczególnych elementów w kontekście danej grupy społecznej
 • Stosowanie animacji i multimedialnych wyróżników, które w sposób charakterystyczny podkreślą przekaz treści, jaka jest adresowana do odbiorców
 • Opanowanie formuł i funkcji usprawniających proces wyliczeniowy z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
 • Sposoby i techniki pracy z arkuszem kalkulacyjnym

Umiejętności te tworzą ujednolicony standard, który staje się niezbędny do sprawnej obsługi programów biurowych.

LICZBA GODZIN SZKOLENIA

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych – 80

Program szkolenia:

 1. Edycja i formatowanie tekstów, praca z szablonami
 2. Spisy treści oraz organizacja dokumentu
 3. Używanie i edycja stopek, nagłówków oraz przypisów dolnych i końcowych
 4. Zabezpieczanie dokumentu przy pomocy hasła oraz usuwanie blokad
 5. Formularze w dokumentach tekstowych
 6. Arkusze danych
 7. Makropolecenia – tworzenie makropoleceń, uruchamianie oraz przypisywanie makra do przycisku
 8. Drukowanie – zaawansowane zastosowanie opcji drukowania
 9. Import danych, sortowanie i filtrowanie danych
 10. Funkcje obliczeniowe. Podatek, upust, rabat, funkcje warunkowe
 11. Narzędzia kalkulacji i kosztorysowania, scenariusze działań
 12. Audytorium i środowisko – rozumienie wpływu środowiska przeprowadzenia prezentacji na jej odbiór u słuchaczy
 13. Podstawy tworzenia, stosowania efektów i kolorystyki slajdów w celu maksymalizacji efektywności przekazu
 14. Używanie sformatowanych tekstów, kolorów, wzorców i obrazów w slajdach i ich zapis w formatach graficznych
 15. Konwersja grafiki na obiekt rysunkowy i formatowanie obrazów
 16. Stosowanie efektów w pokazach slajdów
 17. Edytowanie obiektów graficznych użytych w prezentacji przy użyciu dostępnych narzędzi
 18. Wykorzystanie wykresów i diagramów w prezentacjach oraz ich edycja i formatowanie
 19. Zarządzanie prezentacją – kontrolowanie pokazu slajdów (chronometraż, przejścia, itp.)
 20. Powiązanie prezentacji z arkuszem danych, fragmentem tekstu i wyświetlanie ich w formie obiektu w prezentacji

Szkolenie kończy się egzaminem według standardu VCC

CZAS TRWANIA EGZAMINU

 • 30 min – część teoretyczna
 • 30 min – część praktyczna

Szkolenie i egzaminy realizowane zgodnie ze standardem VCC