Programowanie serwisów www

Kwalifikacja VCC Programowanie serwisów www kierowana jest do przyszłych deweloperów oraz osób zainteresowanych tworzeniem stron internetowych. Szczególny nacisk jest położony na praktyczne przekazanie wiedzy poprzez ćwiczenia i zadania. Grupę docelową stanowią osoby zainteresowane efektywnym zgłębieniem wiedzy we wspomnianej tematyce. Kurs jest tak zaplanowany, aby nawet osoba bez doświadczenia szybko i bezproblemowo została wdrożona i zapoznana z podstawowymi pojęciami teoretycznymi związanymi z tematyką kursu. Dzięki takiemu podejściu uczestnik po ukończeniu szkolenia i aktywnym uczestnictwie będzie stosował zdobyte umiejętności praktyczne we własnych projektach. Cały kurs bazuje na darmowym oprogramowaniu, dzięki czemu zminimalizowane są koszty związane z nauką i tworzeniem własnego warsztatu pracy. Ponadto zdobyte w ten sposób umiejętności stanowią doskonałą bazę do rozpoczęcia stosowania komercyjnych programów w przyszłości, jeśli zajdzie taka potrzeba. Duży nacisk jest kładziony na podstawy tworzenia grafiki WWW, gdyż z punktu widzenia przeciętnego użytkownika, jest to pierwsza zauważalna cecha każdej strony. Następnie uczestnik kursu zostanie zapoznany z językiem HTML, w którym tworzone są strony internetowe. Liczne przykłady i ćwiczenia w praktyczny sposób obrazują stosowanie poszczególnych elementów języka. Kolejnym etapem edukacji są kaskadowe arkusze stylów (CSS), które stanowią swoiste uzupełnienie języka HTML i nieodłączny element kreowania i edytowania wyglądu współczesnych stron internetowych. Ważnym elementem współczesnego Internetu są bazy danych. W związku z tym podręcznik zawiera kurs języka PHP, dzięki czemu wyjaśniona zostanie przy okazji kwestia komunikacji z bazą danych MySQL. Ostatnim programistycznym elementem kursu będzie poznanie składni i zastosowania języka skryptowego JavaScript. Dzięki temu tworzone strony będą cechowały się większą interaktywnością, poprzez reakcję na zdarzenia, sprawdzanie poprawności formularzy lub budowanie elementów nawigacyjnych. Ostatnim etapem kursu jest tematyka pozycjonowania oraz optymalizacji stron tak, aby wyszukiwarki umieszczały znalezioną stronę na jak najwyższym miejscu w wynikach wyszukiwania.

LICZBA GODZIN SZKOLENIA

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych 50

Program szkolenia:

Grafika WWW
1.1. Podstawowe pojęcia i teoria

 • Barwa
 • Nasycenie
 • Modele przestrzeni barw
 • RGB
 • RGBA
 • CMYK
 • HSV
 • Głębia koloru
 • Jednostki miary
 • Piksel
 • Rozdzielczość
 • Kompresja
 • Grafika wektorowa i rastrowa
 • Popularne formaty plików graficznych

1.2. Obsługa programu do tworzenia i edycji grafiki rastrowej

 • Prezentacja interfejsu użytkownika
 • Okno obrazu
 • Główny przybornik (Toolbox)
 • Opcje narzędzia
 • Warstwy, kanały, ścieżki
 • Pędzle, desenie, gradienty
 • Popularne czynności
 • Otwieranie obrazu w programie
 • Sprawdzanie informacji o obrazie i zmiana trybu
 • Tworzenie nowego obrazu
 • Zapisywanie obrazu
 • Zmiana wymiarów obrazu
 • Kompresja i przezroczystość obrazu
 • Przycinanie – kadrowanie obrazu
 • Odbicie warstwy
 • Obrót obrazu
 • Przesunięcie
 • Rysowanie prostej linii
 • Warstwy
 • Tworzenie nowej warstwy
 • Właściwości warstw
 • Informacje uzupełniające i porady
 • Maski
 • Tekst i czcionki
 • Dekorowanie tekstu za pomocą gotowego skryptu
 • Dodawanie czcionek
 • Menu kontekstowe warstwy tekstowej
 • Zapoznanie z podstawowymi narzędziami
 • Zaznaczenie – oddzielanie obiektu od tła
 • Szybka maska
 • Wypełnienie kubełkiem
 • Gradient
 • Pędzel
 • Gumka
 • Aerograf
 • Klonowanie
 • Łatka
 • Rozmywanie / Wyostrzanie
 • Rozsmarowanie
 • Rozjaśnienie / Wypalenie
 • Narzędzia przekształcania
 • Ścieżki
 • Język HTML

2.1. Internet – podstawowe pojęcia

 • Adresacja
 • Internet a WWW
 • Usługa internetowa
 • WWW
 • Przeglądanie stron internetowych WWW
 • Omówienie wybranych terminów internetowych

2.2. Obsługa programu do projektowania stron internetowych

 • Popularne czynności
 • Zmiana języka programu
 • Tworzenie nowego pliku
 • Zmiana kodowania pliku
 • Instalacja dodatkowej wtyczki
 • Transfer plików na serwer FTP

2.3. Obsługa klienta FTP – publikacja strony

 • Wprowadzenie do HTML
 • DHTML
 • XML
 • XHTML
 • Komponenty języka (X)HTML
 • Znaczniki
 • Atrybuty
 • Encje i referencje
 • Typy danych
 • Deklaracja typu dokumentu
 • Zawartość dokumentu (X)HTML
 • Typ dokumentu
 • Ogólna struktura dokumentu
 • Metaznaczniki
 • Definicje stylów
 • Skrypty
 • Elementy blokowe
 • Elementy wewnątrzwierszowe
 • Znaki specjalne
 • Elementy organizacyjne
 • Pozostałe elementy
 • Połączenie wszystkich składników

2.4. Porządkowanie i walidacja dokumentów
2.5. Struktura tekstu

 • Akapit
 • Podział wiersza
 • Nagłówki
 • Sekcja
 • Cytat blokowy
 • Tekst przeformatowany
 • Pozioma linia

2.6. Tekst

 • Znacznik
 • Znacznik
 • Pozostałe znaczniki

2.7. Kolory
2.8. Listy

 • Lista ponumerowana
 • Lista punktowana
 • Lista definicji

2.9. Rysunki

 • Wymiary i rozmieszczenie rysunku
 • Przeplot i przezroczystość grafiki

2.10.Łącza

 • Typy łączy
 • Tworzenie kotwic

2.11. Tabele

 • Formatowanie tabeli

2.12. Formularze

 • Wstawianie formularza
 • Etykiety
 • Pole tekstowe
 • Pole hasła
 • Przyciski opcji
 • Pole wyboru
 • Lista wyboru
 • Obszar tekstowy
 • Przyciski
 • Informacje dodatkowe

2.13. Osadzanie obiektów multimedialnych na stronie

 • Wstawianie mapy Google
 • Wstawianie filmu z serwisu YouTube
 • Animowany obraz
 • Kaskadowe arkusze stylów

3.1. Definiowanie stylów
3.2. Kaskada stylów

 • Tworzenie reguł stylów
 • Selektory – dopasowywanie elementów
 • Dopasowanie według typu
 • Selektor uniwersalny
 • Dopasowanie według klasy
 • Dopasowanie według identyfikatora
 • Dopasowanie za pomocą określonych atrybutów
 • Mechanizm selektorów dla hierarchii
 • Pseudoklasy
 • Definiowanie stylów łączy

3.3. Dziedziczenie
3.4. Wartości i jednostki

 • Standardowe jednostki miar
 • Miary rozdzielczości ekranu
 • Miary względne
 • Wartości w postaci słów kluczowych
 • Funkcje związane z kolorami i adresami URL

3.5. Właściwości czcionek

 • Rodzaje czcionek
 • Rozmiar czcionki
 • Styl czcionki
 • Interlinia

3.6.Formatowanie tekstu

 • Wyrównanie tekstu
 • Wcięcie tekstu
 • Odstępy między literami i słowami
 • Dekorowanie tekstu
 • Obiekty przestawne

3.7. Obramowanie i marginesy

 • Dodawanie obramowania
 • Grubość obramowania
 • Styl obramowania
 • Kolor obramowania
 • Dodawanie odstępu
 • Dodawania marginesu

3.8.Definiowanie stylów tabeli

 • Obramowanie tabeli
 • Odstępy w tabeli
 • Kolory i tło
 • Kolor pierwszoplanowy
 • Kolor tła
 • Obraz jako tło
 • Powtarzanie i przewijanie obrazu tła

3.9. Formatowanie list

 • Zmiana punktora
 • Położenie punktora
 • Punktor rysunkowy

3.10. Pozycjonowanie elementów na stronie

 • Pozycjonowanie statyczne
 • Pozycjonowanie względne

Szkolenie kończy się egzaminem według standardu VCC

CZAS TRWANIA EGZAMINU

 • 30 min – część teoretyczna
 • 45 min – część praktyczna

Szkolenie i egzaminy realizowane zgodnie ze standardem VCC