Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc przedmedyczna jest zadaniem niezwykle odpowiedzialnym, gdyż od sprawnego przeprowadzenia czynności ratowniczych zależy zdrowie i życie innych osób. Wytyczne dla tej kompetencji powstały przy współudziale ekspertów ratownictwa i pierwszej pomocy.

Moduł umożliwia uczestnikowi nabycie następujących umiejętności i wiedzy :

 • w korzystaniu ze sprzętu ochronnego występujących w apteczkach ratowniczych
 • oceny zagrożeń dla siebie i poszkodowanego
 • w przeprowadzeniu wywiadu ratowniczego i oceny podstawowych czynności ratowniczych
 • w ułożeniu poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
 • prowadzenia postępowania w ramach bezprzyrządowej resuscytacji krążeniowo oddechowej u dorosłych, dzieci i niemowląt
 • obsłudze automatycznego defibrylatora AED
 • udzielaniu pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • w stosowaniu materiałów opatrunkowych oraz badania, unieruchamiania poszkodowanego z podejrzeniem urazu kręgosłupa
 • stosowania procedur postępowania w przypadku oparzeń termicznych, chemicznych, elektrycznych
 • sposobów ewakuacji z miejsc zagrożenia
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych podczas akcji ratowniczej

LICZBA GODZIN SZKOLENIA

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych – 50

Program szkolenia:

I. Organizacja Ratownictwa Medycznego w Polsce

1.1. Państwowy System Ratownictwa Medycznego – podstawy prawne
1.2. Ratownictwo przedszpitalne
1.3. Cel stosowania standardów ratowniczych
1.4. Łańcuch przeżycia

II. Anatomia i fizjologia człowieka – podstawy
2.1. Wybrane elementy anatomii i fizjologii układu nerwowego, krążenia, oddechowego (terminologia i położenie poszczególnych narządów)
2.2. Funkcje układu nerwowego, krążenia i oddechowego
2.3. Ocena podstawowych funkcji życiowych
2.4. Badanie wstępne oraz wywiad ratowniczy ( SAMPLE)

III. Bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy
3.1. Bezpieczeństwo własne,
– Ryzyko zakażeń (WZW, HIV, gruźlica)
– Postępowanie z przedmiotami, które były narażone na materiał zakaźny
– Postępowanie z odpadami medycznymi
3.2. Bezpieczeństwo poszkodowanego
3.3. Bezpieczeństwo miejsca zdarzenia

IV. Poszkodowany nieprzytomny
4.1. Przyczyny utraty przytomności
4.2. Zagrożenia z utraty przytomności
4.3. Pozycja bezpieczna
4.4. Omdlenie

V. Wezwanie pomocy
5.1. Numery alarmowe i ich znaczenie
5.2. Meldunek dla dyspozytora medycznego

VI. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
6.1. Procedura postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia
6.2. Udrożenienie dróg oddechowych – metody
6.3. Zasady prowadzenia ucisków klatki piersiowej u dorosłego, dziecka, niemowlęcia
6.4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dorosłego , dziecka i niemowlęcia

VII. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna ( AED)
7.1. Mechanizm zatrzymania krążenia
7.2. Defibrylacja urządzeniem AED
– Uruchomienie AED
– Prawidłowe przyłączenie elektrod
– Bezpieczeństwo użycia AED
7.3. Algorytm resuscytacji krążeniowo-oddechowej przy użyciu defibrylatora AED

VIII. Stany zagrożenia życia
8.1. Objawy epilepsji, cukrzycy , udaru mózgu,zawału mięśnia sercowego, przegrzania, wychłodzenia, astmy oskrzelowej, reakcji alergicznej
8.2. Postępowanie w stanach zagrożenia zdrowotnego

IX. Wstrząs
9.1. Definicja wstrząsu
9.2. Rodzaju wstrząsu
9.3. Objawy wstrząsu
9.4. Postępowanie w przypadku wystąpienia wstrząsu

X. Zadławienia
10.1. Sytuacje w których może dojść do zadławienia niemowlęcia, dziecka oraz osoby dorosłej
10.2. Udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zadławienia niemowlęcia , dziecka, osoby dorosłej

XI. Urazy
11.1. Metody zaopatrzenia urazów
11.2. Badanie urazowe
11.3. Obrażenia głowy, szyi, klatki piersiowej, brzucha , miednicy, kończyn , pleców
11.4. Zabezpieczenie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem kręgosłupa szyjnego
11.5. Krwotoki
– Rodzaje krwotoków
– Postępowanie ratownicze w zależności od rodzaju krwotoków

XII. Urazy chemiczne, termiczne oraz elektryczne
12.1. Objawy i zagrożenia w przypadku wystąpienia obrażeń chemicznych, termicznych oraz elektrycznych
12.2. Postępowanie ratownicze w przypadku urazów termicznych, chemicznych, elektrycznych

XIII. Ewakuacja ze strefy zagrożenia
13.1. Identyfikacja zagrożeń dla ratowników i poszkodowanych
13.2. Sposoby ewakuacji poszkodowanych

XIV. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
14.1. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia

XV. Wsparcie psychiczne poszkodowanego
15.1. Pojęcie stresu pourazowego, objawy, sposoby radzenia sobie ze stresem
15.2. Umiejętność wsparcia poszkodowanego na miejscu zdarzenia

XVI. Zdarzenie masowe, mnogie, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy
16.1. Pojęcie zdarzenia masowego, mnogiego, pojedynczego
16.2. Zasady segregacji wstępnej w podstawowym zakresie
16.3. Karta segregacyjna
16.4. Zasady współpracy z zespołami ratownictwa
11.1. Metody zaopatrzenia urazów
11.2. Badanie urazowe
11.3. Obrażenia głowy, szyi, klatki piersiowej, brzucha , miednicy, kończyn , pleców
11.4. Zabezpieczenie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem kręgosłupa szyjnego
11.5. Krwotoki
– Rodzaje krwotoków
– Postępowanie ratownicze w zależności od rodzaju krwotoków

XII. Urazy chemiczne, termiczne oraz elektryczne
12.1. Objawy i zagrożenia w przypadku wystąpienia obrażeń chemicznych, termicznych oraz elektrycznych
12.2. Postępowanie ratownicze w przypadku urazów termicznych, chemicznych, elektrycznych

XIII. Ewakuacja ze strefy zagrożenia
13.1. Identyfikacja zagrożeń dla ratowników i poszkodowanych
13.2. Sposoby ewakuacji poszkodowanych

XIV. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
14.1. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia

XV. Wsparcie psychiczne poszkodowanego
15.1. Pojęcie stresu pourazowego, objawy, sposoby radzenia sobie ze stresem
15.2. Umiejętność wsparcia poszkodowanego na miejscu zdarzenia

XVI. Zdarzenie masowe, mnogie, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy
16.1. Pojęcie zdarzenia masowego, mnogiego, pojedynczego
16.2. Zasady segregacji wstępnej w podstawowym zakresie
16.3. Karta segregacyjna
16.4. Zasady współpracy z zespołami ratownictwa
5.1. Numery alarmowe i ich znaczenie
5.2. Meldunek dla dyspozytora medycznego

VI. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
6.1. Procedura postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia
6.2. Udrożenienie dróg oddechowych – metody
6.3. Zasady prowadzenia ucisków klatki piersiowej u dorosłego, dziecka, niemowlęcia
6.4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dorosłego , dziecka i niemowlęcia

VII. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna ( AED)
7.1. Mechanizm zatrzymania krążenia
7.2. Defibrylacja urządzeniem AED
– Uruchomienie AED
– Prawidłowe przyłączenie elektrod
– Bezpieczeństwo użycia AED
7.3. Algorytm resuscytacji krążeniowo-oddechowej przy użyciu defibrylatora AED

VIII. Stany zagrożenia życia
8.1. Objawy epilepsji, cukrzycy , udaru mózgu,zawału mięśnia sercowego, przegrzania, wychłodzenia, astmy oskrzelowej, reakcji alergicznej
8.2. Postępowanie w stanach zagrożenia zdrowotnego

IX. Wstrząs
9.1. Definicja wstrząsu
9.2. Rodzaju wstrząsu
9.3. Objawy wstrząsu
9.4. Postępowanie w przypadku wystąpienia wstrząsu

X. Zadławienia
10.1. Sytuacje w których może dojść do zadławienia niemowlęcia, dziecka oraz osoby dorosłej
10.2. Udzialanie pierwszej pomocy w przypadku zadławienia niemowlęcia , dziecka, osoby dorosłej

XI. Urazy
11.1. Metody zaopatrzenia urazów
11.2. Badanie urazowe
11.3. Obrażenia głowy, szyi, klatki piersiowej, brzucha , miednicy, kończyn , pleców
11.4. Zabezpieczenie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem kręgosłupa szyjnego
11.5. Krwotoki
– Rodzaje krwotoków
– Postępowanie ratownicze w zależności od rodzaju krwotoków

XII. Urazy chemiczne, termiczne oraz elektryczne
12.1. Objawy i zagrożenia w przypadku wystąpienia obrażeń chemicznych, termicznych oraz elektrycznych
12.2. Postępowanie ratownicze w przypadku urazów termicznych, chemicznych, elektrycznych

XIII. Ewakuacja ze strefy zagrożenia
13.1. Identyfikacja zagrożeń dla ratowników i poszkodowanych
13.2. Sposoby ewakuacji poszkodowanych

XIV. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
14.1. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia

XV. Wsparcie psychiczne poszkodowanego
15.1. Pojęcie stresu pourazowego, objawy, sposoby radzenia sobie ze stresem
15.2. Umiejętność wsparcia poszkodowanego na miejscu zdarzenia
XVI. Zdarzenie masowe, mnogie, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy
16.1. Pojęcie zdarzenia masowego, mnogiego, pojedynczego
16.2. Zasady segregacji wstępnej w podstawowym zakresie
16.3. Karta segregacyjna
16.4. Zasady współpracy z zespołami ratownictwa

Szkolenie kończy się egzaminem według standardu VCC

CZAS TRWANIA EGZAMINU

 • 30 min – część teoretyczna
 • 30 min – część praktyczna

Szkolenie i egzaminy realizowane zgodnie ze standardem VCC