Obsługa naziemna statków powietrznych

Moduł „Obsługa naziemna statków powietrznych” obejmuje następujące obszary tematyczne:

  • obsługa naziemna samolotów na ziemi
  • obsługa pasażerów, bagaży oraz ładunków zarówno przy operacjach lądowania, jak i startu samolotu,
  • odprawa biletowo-bagażowa pasażerów,
  • boarding,
  • załadunek/rozładunek bagażu oraz frachtu,
  • sprzątanie, odladzanie oraz zaopatrywanie statku powietrznego w paliwo.

Zakłada się, że po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał niezbędne kwalifikacje w zakresie obsługi naziemnej, co w konsekwencji ułatwi mu podjęcia zatrudnienia w zawodach: pracownik linii lotniczych, lotnisk, pracownik ds. obsługi płytowej, agent ds. operacyjnych, agent ds. koordynacji rejsu, agent ds. obsługi pasażerskiej, agent ds. zagubionego bagażu.

Moduł skierowany jest do uczniów szkół licealnych, studentów oraz osób, które chcą rozpocząć pracę w branży lotniczej.

LICZBA GODZIN SZKOLENIA

  • Zalecana liczba godzin szkoleniowych – 40

Program szkolenia:

1. Przemysł lotniczy
1.1 Pojęcia i definicje
1.2 Linie lotnicze i alianse lotnicze
1.3 Loty regularne i nieregularne
1.4 Instytucje i organizacje tworzące standardy lotnicze (ICAO, IATA, agencje rządowe, ULC, FAA, CAA)

2. Poszukiwanie pracy w zawodzie lotniczym
2.1 Gdzie szukać?
2.2 Minimalne wymagania

3. Agent Obsługi Naziemnej (AON)
3.1 Definicja AON
3.2 Agenci Handlingowi w Polsce
3.3 Inne zawody w porcie lotniczym
3.4 Plusy i minusy pracy na lotnisku

4. Podstawy Lotnictwa
4.1 Typy statków powietrznych, najbardziej popularne samoloty wąsko i szerokokadłubowe
4.2 Podstawy budowy samolotu
4.3 Terminologia i alfabet lotniczy
4.4 Podstawowa charakterystyka portu lotniczego
4.5 Strefy czasowe

5. Bezpieczeństwo na płycie lotniska
5.1 Przepisy wewnętrzne portu lotniczego
5.2 Przepisy regulowane przez Państwo
5.3 Rodzaje zagrożeń, przykłady wypadków na płycie lotniskowej oraz niebezpieczeństwa podczas obsługi statków powietrznych
5.4 Czynnik ludzki

6. Serwisy obsługi naziemnej
6.1 Obsługa pasażerska
6.2 Obsługa bagażu i załadunku
6.3 Lost & Found Luggage
6.4 Cargo i Poczta
6.5 Towary niebezpieczne (DG)
6.6 Specjalistyczny sprzęt do obsługi naziemnej (GSE)

7. Obsługa samolotu na stanowisku postojowym
7.1 Przylot i wkołowanie samolotu na stanowisko postojowe
7.2 Komunikacja personelu obsługi naziemnej z Kapitanem statku
7.3 Procedury bezpieczeństwa w trakcie całej obsługi
7.4 Catering
7.5 Serwis sprzątający
7.6 Obsługa węzłów sanitarnych samolotu
7.7 Ogrzewanie przedziału pasażerskiego w samolocie
7.8 Tankowanie statku powietrznego
7.9 Procedura „Ground to cockpit”

8. Odladzanie samolotu
8.1 Rodzaje płynów do odladzania
8.2 Procedury rozpoczęcia procesu odladzania
8.3 Jednostopniowa procedura odladzania De-icing
8.4 Dwustopniowa procedura odladzania De-icing i Anti-icing
8.5 Tabela „Holdover Time”

9. Raportowanie podczas obsługi naziemnej oraz komunikacja
9.1 Sytuacje awaryjne
9.2 Raportowanie po obsłudze

Szkolenie kończy się egzaminem według standardu VCC

CZAS TRWANIA EGZAMINU

  • 30 min – część teoretyczna
  • 60 min – część praktyczna

Szkolenie i egzaminy realizowane zgodnie ze standardem VCC