Aktualności

środa, 10 kwietnia 2019 |

O sytuacji mikro, małych i średnich firm na Podkarpaciu

9 kwietnia w Hotelu Blue Diamond k Rzeszowa odbyła się konferencja dotycząca „Raportu o sytuacji mikro, małych i średnich firm” Banku Pekao S.A., której organizatorem był kolejny już raz Roman Dec – Dyrektor Regionu Bankowości MŚP oraz Teodozja Modzelewska – Dyrektor Regionu PBD Bank Pekao S.A. W spotkaniu wziął także udział Prezes Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając, który w prelekcji mówił o liderach eksportu – od małej firmy do dużego potentata, na przykładzie firm biorących udział w Podkarpackiej Nagrodzie Gospodarczej.

Tematem specjalnym tegorocznej edycji raportu były zagadnienia związane z ekspansją zagraniczną polskich przedsiębiorstw w 2018 roku.

Podczas spotkania odbyły się rozmowy i prezentacje ekspertów w dziedzinie eksportu, konkurs z nagrodami oraz prezentacja interaktywnego narzędzia do analizy danych z Raportu.

„Raport o sytuacji mikro, małych i średnich firm w Polsce” jest publikowany corocznie przez Bank Pekao w oparciu o wywiady telefoniczne z właścicielami 7,5 tysiąca firm zatrudniających do 249 osób (99,8% wszystkich aktywnych firm w Polsce). W roku 2018 w raporcie po raz pierwszy znalazły się również firmy średnie, tworząc w ten sposób pełny obraz firm w grupie MŚP.

Reprezentatywne wyniki badania są prezentowane na poziomie krajowym, regionalnym (16 województw) oraz sub-regionalnym (72 grupy powiatów), w podziale na sektory (produkcja, usługi, handel i budownictwo) oraz wielkość firm (mikro, małe i średnie firmy).

Raport porusza między innymi kwestie sytuacji firm, zatrudnienia, inwestycji, eksportu, innowacji, finansowania zewnętrznego, otoczenia biznesowego oraz barier rozwojowych.

Każdego roku wybierany jest temat specjalny raportu. Tematem specjalnym były już fundusze unijne, e-gospodarka, eksport, innowacje oraz firmy rozpoczynające działalność gospodarczą. W raporcie prezentowane są także oficjalne dane statystyczne dotyczące mikro, małych i średnich firm, jak również perspektywy makroekonomiczne dla polskiej gospodarki.