Negocjacje z elementami NLP

Negocjacje są nieodłącznym, kluczowym elementem pracy w wielu zawodach. Przedstawiciel handlowy, manager, sprzedawca posiadający rozwinięte umiejętności negocjacyjne, będą działali znacznie skuteczniej. Osoby, które na co dzień zajmują się przekonywaniem innych do swoich racji czy idei powinny posiadać rozległą i ugruntowaną wiedzę, zarówno teoretyczną jak i praktyczną, z zakresu negocjacji. Wzbogacenie tej wiedzy o elementy programowania neurolingwistycznego (NLP) sprawi, że proces przekonywania stanie się jeszcze skuteczniejszy, gwarantując zadowolenie obu stron uczestniczących w negocjacjach i sukces zawodowy pracownika.

Prezentowana certyfikacja przeznaczona jest dla osób, które chcą rozbudować swój warsztat negocjacyjny, poprawić efektywność prowadzonych negocjacji oraz poznać nowe techniki i gry negocjacyjne.

LICZBA GODZIN SZKOLENIA

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych – 30

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do tematu negocjacji. Omówienie podstawowych pojęć z negocjacji. Omówienie strategii i taktyk negocjacji.
 2. Podstawy negocjacji – BATNA, ZOPA, Cena brzegowa – minimalny próg, po przekroczeniu którego wynik negocjacji nie jest dla nas satysfakcjonujący, Budowanie wartości – handlowanie ustępstwami.
 3. Umiejętne określanie celów negocjacyjnych – na czym mi szczególnie zależy, co chcę osiągnąć, na jakie ustępstwa mogę się zgodzić.
 4. Z czym chcę wyjść z negocjacji – jaki efekt chcę osiągnąć w trakcie rozmów, jakie mam cele, na jakie ustępstwa mogę się zgodzić.
 5. Poznanie stylów negocjacji. Negocjacje pozycyjne, negocjacje problemowe, negocjacje wielostronne.
 6. Dostosowanie stylu prowadzenia negocjacji do stylu interpersonalnego Partnera – odzwierciedlenie.
 7. Poznanie procesu komunikacji. Kto odpowiada za komunikat, bariery komunikacyjne.
 8. Efektywna komunikacja werbalna – słowa, ton głosu.
 9. Komunikacja niewerbalna – mowa ciała, postawy które pozytywnie działają na Klienta/Rozmówcę.
 10. Rodzaje pytań. Pytania otwarte, zamknięte, wprost, sugerujące, alternatywne.
 11. Określenie BATNA w negocjacjach. Omówienie zagadnienia alternatywy w negocjacjach.
 12. Wybór strategii negocjacji. Strategia negocjacji problemowych, pozycyjnych, wielostronnych, rzeczowych.
 13. Wybór strategii negocjacji. Strategia negocjacji problemowych, pozycyjnych, wielostronnych, rzeczowych.
 14. Rozpoznanie strategii wybranej przez klienta.
 15. Profesjonalne przygotowanie się do negocjacji. Otwarcie negocjacji, wprowadzenie, rozpoznanie, przetarg, zakończenie rozmów i zamknięcie negocjacji.
 16. Podstawy NLP. Omówienie podstawowych pojęć z NLP.
 17. NLP w procesie negocjacji. Zastosowanie NLP w rozmowach negocjacyjnych, jak wykorzystać poszczególne narzędzia NLP.
 18. NLP w procesie negocjacji. Zastosowanie NLP w rozmowach negocjacyjnych, jak wykorzystać poszczególne narzędzia NLP.
 19. Diagnoza stylów interpersonalnych.
 20. Efektywność komunikacji werbalnej – umiejętność przekazu – jak mówić aby nas rozumiano.
 21. Umiejętność zadawania pytań.
 22. Strategie w prowadzeniu negocjacji i jak rozpoznać strategię wybraną przez Klienta/Partnera.

Szkolenie kończy się egzaminem według standardu VCC

CZAS TRWANIA EGZAMINU

 • 30 min – część teoretyczna
 • 30 min – część praktyczna

Szkolenie i egzaminy realizowane zgodnie ze standardem VCC