Multimedia w reklamie

W dobie rozwoju i ciągłego procesu eskalacji popytu na umiejętności oraz w wyniku potrzeb codziennych i tych wynikających z trendów rynkowych, posiadanie kwalifikacji z zakresu tworzenia grafiki wektorowej oraz rastrowej i jej profesjonalne zastosowanie staje się coraz powszechniejsze.

Tworzenie materiału do publikacji, komponowanie znaków identyfikacji wizualnej oraz materiałów reklamowych jest częstą praktyką wykorzystywaną w firmach dbających o wizerunek i reklamę. Dodatkowo modyfikacja i retusz zdjęć, uwypuklanie danych elementów składowych oraz stosowanie filtrów graficznych jest już obecnie niemal powszechną praktyką wdrożoną przez rzeszę poszczególnych osób.

Różnorodne techniki multimedialne (grafika, dźwięk, film, animacja), zarówno w pracy, jak i w zastosowaniach domowych (hobby) w zakresie obróbki grafiki, dźwięku, montażu, tworzenia animacji, korekcji oraz separacji materiałów multimedialnych, są aktualnie często spotykanym elementem życia, bez którego czasem po prostu trudno funkcjonować.

Posiadanie umiejętności w zakresie grafiki komputerowej oraz multimediów to atut, który pozwoli danej osobie opanować zakres tematyczny:

 • Teoria grafiki komputerowej
 • Przeznaczenie i techniki pracy z grafiką rastrową
 • Przeznaczenie i techniki pracy z grafiką wektorową
 • Stosowanie narzędzi programów do obróbki grafiki rastrowej
 • Stosowanie narzędzi programów do obróbki grafiki wektorowej
 • Multimedialne aspekty życia codziennego
 • Stosowanie elementów multimedialnych i ich modyfikacja
 • Narzędzia oraz sprzęt multimedialny stosowany w życiu codziennym

LICZBA GODZIN SZKOLENIA

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych – 60

Program szkolenia:

I. Historia w Multimediach oraz Grafice Komputerowej
1.1. Grafika komputerowa

 • Jak to było dawniej
 • Główny podział Grafiki Komputerowej
 • Wieloaspektowość Grafiki Komputerowej
 • Widzenie – oko człowieka
 • Podstawowe narzędzia
 • Podstawowe pojęcia

1.2. Multimedia

 • Geneza Powstania
 • Różnorodność zastosowania
 • Podstawowe narzędzia

II. Edycja Obrazu
2.1. Photoshop – wstęp

 • Operacje – zastosowanie
 • Krótka animacja

III. Edycja dźwięku
3.1. Formaty plików audio
3.2. Audacity – omówienie programu
5.2. 1 Tworzenie podkładu muzycznego

IV. Multimedialna prezentacja
4.1. Dobra prezentacja- standardy
4.2. Opis Programu PowerPoint
4.3. Tworzymy prezentacje

 • Układ, kolor i czcionka
 • Animacje i akcje
 • Grafika
 • Film
 • Dźwięk

V. Animacje Flashowe
5.1. Zawartość interaktywna
5.2. Flash – wprowadzenie

 • Banner reklamowy
 • Format zapisu wideo

VI. Tworzenie filmu
6.1. O czym musimy pamiętać przy tworzeniu filmu

 • Niezbędne informacje

6.2. Zgrywanie materiału filmowego
6.3. Movie Maker – montaż filmu

 • Podstawy montażu
 • Efekty wideo i przejścia
 • Tytuły i napisy
 • Dodawanie dźwięku
 • Zapisz film

VII. Authoring
7.1. Encore – wprowadzenie do programu
7.2. Tworzenie menu filmu

VIII. Projektowanie okładki na płytę
8.1. Projekt okładki na płytę domowym sposobem

IX. Udostępnianie materiałów w Internecie
9.1. Youtube – miejsce dla wszystkich
9.1. 1 Jak udostępnić nasz film
9.2. Portale społecznościowe

 • Facebook

Szkolenie kończy się egzaminem według standardu VCC

CZAS TRWANIA EGZAMINU

 • 30 min – część teoretyczna
 • 45 min – część praktyczna

Szkolenie i egzaminy realizowane zgodnie ze standardem VCC