Monter suchej zabudowy

Celem modułu jest przygotowanie przyszłych absolwentów do podjęcia pracy zawodowej oraz przyspieszenie adaptacji w zawodzie montera suchej zabudowy.

Zakres kursu obejmuje zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia z zakresu montażu różnych systemów suchej zabudowy, stawiania ścianek działowych, wykonywania sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji. Ukończenie podstawowego kursu Monter suchej zabudowy to przyswojenie zarówno wiedzy o obowiązujących przepisach budowlanych, jak i praktycznej umiejętności prowadzenia robót budowlanych w zakresie montażu suchej zabudowy.

LICZBA GODZIN SZKOLENIA

  • Zalecana liczba godzin szkoleniowych – 60

Po ukończeniu kursu absolwent posiada kwalifikacje pozwalające na podjęcie pracy oraz samodzielne prowadzenie prac budowlanych w zakresie montażu suchej zabudowy.

Posiadacz certyfikatu jest przygotowany do:

• Wykonywania ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych
• Wykonywania sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych
• Wykańczania poddasza
• Wykańczania narożników

Program szkolenia:

1. BHP
2. Charakterystyka ścian
3. Rodzaje płyt gipsowo-kartonowych
4. Materiały i narzędzia do montażu płyt gipsowo-kartonowych (rodzaje profili do wykonania stelaża ściennego, rodzaje profili do wykonania stelaża sufitowego, łączniki profili, narzędzia)
5. Wykonywanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych, zasady przycinania płyt gipsowo-kartonowych
6. Wykonywanie sufitu podwieszanego
7. Wykonywanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych, przygotowanie powierzchni pod montaż stelaża pod płyty gipsowo-kartonowe, montaż stelaża, montaż płyt gipsowo-kartonowych
8. Wykonywanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych, przygotowanie powierzchni pod montaż stelaża pod płyty gipsowo-kartonowe, jednopoziomowa konstrukcja sufitu podwieszanego, dwupoziomowa konstrukcja sufitu podwieszanego
9. Wykończenie poddasza
10. Wykończenie narożników

Szkolenie kończy się egzaminem według standardu VCC

CZAS TRWANIA EGZAMINU

  • 30 min – część teoretyczna
  • 40 min – część praktyczna

Szkolenie i egzaminy realizowane zgodnie ze standardem VCC