Monter instalacji fotowoltaicznych

System fotowoltaiczny jest bezobsługowy i nie emituje zanieczyszczeń, stąd tak ogromne zainteresowanie tą technologią. Jest ona atrakcyjna dla użytkowników chcących żyć w zgodzie z naturą oraz popierających działania proekologiczne.

Celem szkolenia jest przygotowanie przyszłych absolwentów do podjęcia pracy w zawodzie montera instalacji fotowoltaicznych oraz przyspieszenie adaptacji w tym zawodzie.

Zakres kursu obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z zakresu budowy oraz odpowiedniego doboru systemów fotowoltaicznych.

Szkolenie otwiera przed kursantami szerokie możliwości podjęcia pracy w zawodzie monter instalacji fotowoltaicznych. Po jego ukończeniu absolwent posiada kwalifikacje pozwalające samodzielnie dobierać rodzaj instalacji fotowoltaicznych oraz przeprowadzić proces instalacji u inwestora.

LICZBA GODZIN SZKOLENIA

 • Zalecana liczba godzin szkolenia – 40

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie – systemy mikro generacji, odnawialne źródła energii, smart grid
 2. Wprowadzenie do elektroenergetyki
 • Podstawy elektroenergetyki
 • Ćwiczenia obliczeniowe
 1. Panele fotowoltaiczne
 • Budowa paneli fotowoltaicznych omówienie poszczególnych technologii zalet i wad
 • Omówienie działania diody bocznikującej wraz z wykonaniem kilku ćwiczeń teoretycznych
 • Omówienie podstawowych parametrów paneli fotowoltaicznych z analizą przykładowych kart katalogowych
 1. Falowniki
 • Omówienie zasady działania i budowy falowników wraz z opisaniem różnych typów
 1. Zasady Projektowania
 • Omówienie systemów on-grid off-grid i systemów hybrydowych
 • Dobór urządzeń systemu fotowoltaicznego, wraz z obliczeniami teoretycznymi
 • Wybór miejsca montażowego, odległości pomiędzy rzędami paneli
 1. Zasady Montażu
 • BHP
 • Montaż stelaży
 • Montaż paneli fotowoltaicznych
 • Montaż instalacji elektryczne
 • Ochrona odgromowa i przeciw napięciowa
 • Błędy wykonawcze
 1. Zasady Eksploatacji
 • Zasady eksploatacji
 • Czyszczenie paneli fotowoltaicznych
 • Hot Spoty
 • Wymagania Prawne
 • Ustawa OZE
 • Prawo Energetyczne – Przyłączenie do sieci
 • Wymagania dla instalatorów
 • Prawo budowlane
 1. Ekonomika Inwestycji
 2. Rozwiązywania kwestii sprawiających trudność kursantom
 3. Ćwiczenia Praktyczne
 • Podłączanie instalacji fotowoltaicznej on-grid
 • Podłączenie instalacji fotowoltaicznej off-grid
 • Wykonywanie pomiarów
 • Demontaż instalacji elektrycznej
 • Pozostałe ćwiczenia praktyczne – np. wyszukiwanie usterek oraz błędów montażowych

Szkolenie kończy się egzaminem według standardu VCC

CZAS TRWANIA EGZAMINU

 • 30 min – część teoretyczna
 • 40 min – część praktyczna

Szkolenie i egzaminy realizowane zgodnie ze standardem VCC