Komputer i internet w zawodach technicznych

Moduł Komputer i Internet w zawodach technicznych ukierunkowany jest na opanowanie niezbędnej wiedzy potrzebnej do efektywnego wykorzystywania nabytych umiejętności w obrębie podstawowych operacji wykonywanych na komputerze i związanych z obsługą internetu oraz poczty elektronicznej. Wymagane są nie tylko wiadomości z zakresu opanowania podstawowych terminów, ale także efektywne wykorzystanie narzędzi dostępnych w oprogramowaniu systemu Windows.

LICZBA GODZIN SZKOLENIA

  • Zalecana liczba godzin szkoleniowych – 50

Efektem ukończonego szkolenia są umiejętności osoby, która skutecznie:

  • operuje na programach związanych z obsługą poczty elektronicznej,
  • opanowała pojęcia związane z budową komputera,
  • stosuje wszelkie narzędzia diagnostyczne dostępne w systemie Windows,
  • zna obsługę komunikatorów i potrafi z nich efektywnie korzystać,
  • dostosowuje się do środowiska, systemu pracy oraz ewentualnych niestandardowych sytuacji.

Program szkolenia:

Klawiatura komputerowa
1.1. Rodzaje klawiatur komputerowych
1.1.1. Standardowa klawiatura komputerowa
1.1.2. Klawiatura komputerowa w laptopach
1.1.3. Ergonomiczne klawiatury komputerowe
1.2. Podział klawiszy klawiatury komputerowej
1.2.1. Klawisze funkcyjne
1.2.2. Klawiatura numeryczna
1.2.3. Klawisze sterowania kursorem
1.2.4. Klawisze specjalne
1.3. Ustawienia klawiatury komputerowej
1.3.1. Zmiana układu klawiatury
1.3.2. Tryb pisania wielkimi literami
1.3.3. Tryb numeryczny
1.4. Obsługa klawiatury komputerowej
1.4.1. Duże litery
1.4.2. Polskie znaki
1.5. Skróty klawiaturowe
1.5.1. Znajomość i używanie podstawowych skrótów w pracy z komputerem
1.5.1.1. Ctrl + C
1.5.1.2. Ctrl + X
1.5.1.3. Ctrl + V
1.5.1.4. Alt + Tab
1.5.1.5. Shift + Ctrl
1.5.1.6. Ctrl + Enter
1.5.1.7. Shift + Enter
2. Katalogi i pliki
2.1. Drzewo katalogów
2.1.1. Tworzenie folderu
2.1.2. Usuwanie folderu
2.1.3. Poruszanie się po drzewie katalogów
2.2. Pliki
2.2.1. Tworzenie plików
2.2.2. Usuwanie plików
2.2.3. Odzyskiwanie usuniętych obiektów z Kosza
2.3. Operacje wykonywane na plikach i katalogach
2.3.1. Zmiana nazwy
2.3.2. Tworzenie skrótu
2.3.3. Właściwości
2.3.4. Kopiowanie, wycinanie i wklejanie
2.4. Ustawienia widoków folderów
2.4.1. Widok zawartość
2.4.2. Widok kafelki
2.4.3. Widok szczegóły
2.4.4. Widok lista
2.4.5. Widok bardzo dużych, dużych, średnich i małych ikon
3. Okna
3.1. Układ okna
3.1.1. Minimalizacja
3.1.2. Pełny ekran
3.2. Praca i nawigacja pomiędzy kilkoma otwartymi oknami
3.2.1. Ułożenie okien kaskadowo
3.2.2. Ułożenie okien jedno nad drugim
3.2.3. Ułożenie okien obok siebie
4. Interfejs systemu operacyjnego
4.1. Pulpit
4.1.1. Zmiana tła pulpitu na propozycje automatycznie zawarte w systemie operacyjnym
4.1.2. Zmiana tła pulpitu na dowolny schemat graficzny
4.2. Ustawienia autostartu
4.2.1. Dodawanie elementów do autostartu
4.2.2. Usuwanie elementów z autostartu
4.3. Ustawienia głównego widoku systemu operacyjnego
4.3.1. Zmiana kolorystyki okien
4.3.2. Zmiana ustawień menu Start
4.3.3. Zmiana wielkości ikon
4.3.4. Gadżety systemowe
4.4. Zmiana ustawień i odczyt parametrów komputera
4.4.1. Ustawienia rozdzielczości ekranu
4.4.2. Ustawienia częstotliwości odświeżania ekranu
4.4.3. Odczyt parametrów podstawowych podzespołów komputera
4.5. Podstawowe komendy wiersza polecenia
4.5.1. Sprawdzenie połączenia z Internetem
4.5.2. Informacje o kartach sieciowych
4.5.3. Pomoc wiersza poleceń
5. Narzędzia diagnostyczne
5.1. Defragmentator dysku
5.1.1. Uruchamianie
5.2. Oczyszczanie dysku
5.2.1. Uruchamianie
5.3. Przywracanie systemu operacyjnego
5.3.1. Punkty bazowe przywracania systemu
5.3.2. Działanie przywracania systemu
5.3.3. Proces przywracania systemu operacyjnego
6. Panel sterowania
6.1. Mysz komputerowa
6.1.1. Ustawienia szybkości przemieszczania się kursora
6.1.2. Zmiana ustawień przycisków akcji
6.2. Zarządzanie kontami
6.2.1. Tworzenie kont
6.2.2. Usuwanie kont
6.2.3. Hasła
6.3. Oprogramowanie komputerowe
6.3.1. Instalowanie programów komputerowych
6.3.2. Deinstalacja oprogramowania
6.4. Zegar systemowy
6.4.1. Zmiana ustawień czasu
6.4.2. Zmiana ustawień daty
7. Przeglądanie stron internetowych
7.1. Pojęcia związane z Internetem
7.1.1. Internet
7.1.2. Intranet
7.1.3. Ekstranet
7.1.4. Przeglądarka internetowa
7.1.5. Wyszukiwarka internetowa
7.1.6. Dostawca usług internetowych
7.1.7. Portal internetowy
7.1.8. Usługi internetowe
7.1.9. Opis interfejsu przeglądarki
7.2. Zapisywanie elementów stron internetowych
7.2.1. Zapisywanie obrazów
7.2.2. Zapisywanie tekstu i innych elementów stron WWW
7.3. Zapisywanie stron internetowych
7.3.1. Zapis i jego rodzaje
7.3.2. Odczyt
7.4. Zakładki
7.4.1. Tworzenie zakładek
7.5. Strona startowa
7.5.1. Ustawienia strony startowej
7.6. Historia przeglądania stron WWW
7.6.1. Podgląd historii przeglądania stron WWW
7.6.2. Kasowanie historii przeglądania stron WWW
8. Wyszukiwanie informacji
8.1. Słowa kluczowe wyszukiwania informacji w Internecie
8.1.1. Wyszukiwanie informacji według wpisanych wyrażeń
8.1.2. Liczba słów kluczowych, a dokładność wyszukiwania
8.2. Operatory wspomagające proces wyszukiwania informacji
8.2.1. Operator +
8.2.2. Operator –
8.2.3. Operator „ ”
8.3. Wyszukiwarki tematyczne
8.3.1. Przykłady wyszukiwarek tematycznych
8.3.2. Zasada działania wyszukiwarek tematycznych
9. Poczta
9.1. Poczta przez portal WWW
9.1.1. Zasada działania
9.1.2. Sposób użytkowania
9.2. Programy pocztowe
9.2.1. Przykłady programów pocztowych
9.3. Konfiguracja programu pocztowego
9.3.1. Tło wiadomości
9.3.2. Podpisy
9.3.3. Konfiguracja serwera SMTP i POP3
9.3.4. Ustawianie kanałów RSS
9.4. Wysłanie/odbieranie wiadomości
9.4.1. Wysyłanie wiadomości do adresata głównego
9.4.2. Wysyłanie kopii wiadomości
9.4.3. Wysyłanie wiadomości do adresata ukrytego
9.4.4. Odbieranie wiadomości
9.5. Załączniki
9.5.1. Dodawanie załączników
9.5.2. Odbieranie załączników
9.6. Ustawienia parametrów dla wiadomości
9.6.1. Priorytet wiadomości
9.6.2. Opcja potwierdzenia otrzymania wiadomości
1. Usługi dostępne za pomocą Internetu
10.1. Portale aukcyjne
10.1.1. Przykłady portali aukcyjnych
10.1.2. Zakładanie konta na portalu aukcyjnym
10.1.3. Udział w licytacji
10.2. Usługi online
10.2.1. Rezerwacja biletów
10.2.2. Zakupy
10.3. Mapy
10.3.1. Przykłady map
10.3.2. Przeglądanie map
1. Komunikacja
11.1. Fora internetowe
11.1.1. Przeglądanie
11.1.2. Udział we forach internetowych
11.2. Czaty
11.2.1. Przeglądanie
11.2.2. Udział w czatach
11.3. Komunikatory internetowe
11.3.1. Instalacja komunikatorów
11.3.2. Logowanie
11.3.3. Pozyskiwanie znajomych
11.3.4. Rozmowa
11.4. Urządzenia służące do wideokonferencji
11.4.1. Przykłady oprogramowania służącego do wideokonferencji
11.4.2. Używanie oprogramowania do wideokonferencji

11.4.2.     Używanie oprogramowania do wideokonferencji

Szkolenie kończy się egzaminem według standardu VCC

CZAS TRWANIA EGZAMINU

  • 30 min – część teoretyczna
  • 35 min – część praktyczna

Szkolenie i egzaminy realizowane zgodnie ze standardem VCC