Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D

Komputerowe projektowanie CAD ma bardzo duże zastosowanie w budownictwie oraz przemyśle. Trudno sobie wyobrazić powstanie jakiegokolwiek elementu: śruby, części samochodowej, komputera lub też obiektu, począwszy od przydrożnej tablicy z reklamami, poprzez domy, aż do mostów i hal, bez uprzedniego zaprojektowania i dokumentacji w środowisku CAD.

Zapotrzebowanie zarówno w przemyśle, jak i wśród licznych biur projektowych, na specjalistów w zakresie projektowania w środowisku CAD 2D i 3D otwiera przed znającymi te zagadnienia szerokie możliwości kariery zawodowej. Komputerowe projektowanie CAD 2D i 3D jest ukierunkowane na opanowanie wiedzy, która predysponuje do sprawnego i efektywnego przygotowywania i tworzenia projektów w środowisku CAD.

LICZBA GODZIN SZKOLENIA

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych – 60

Cele szkolenia:

 • Umiejętność dostosowania aplikacji do własnych potrzeb i wymagań
 • Ćwiczenie umiejętności tworzenia kompletnego rysunku technicznego na płaszczyźnie i w przestrzeni
 • Zwiększenie efektywności oraz optymalizacji pracy poprzez znajomość technik zaawansowanych 2D i 3D

Program szkolenia:

1. Tworzenie elektronicznej dokumentacji technicznej
1.1. Podstawowe wiadomości

 • Uruchamianie programu oraz omówienie środowiska graficznego
 • Przycisk AutoCAD 2016
 • Pasek narzędzi szybkiego dostępu
 • Karty narzędzi
 • Panele narzędzi
 • Wyświetlanie paska menu
 • Obszary robocze
 • Standardy rysunkowe

1.2. Układy współrzędnych

 • Układ współrzędnych prostokątnych
 • Układ współrzędnych walcowych
 • Układ współrzędnych sferycznych
 • Jednostki rysowania/jednostki pracy
 • Zakres rysunku

1.3. Podstawowe operacje na plikach

 • Otwieranie rysunku
 • Tworzenie nowego rysunku
 • Zapisywanie rysunku
 • Zmiana nazwy i lokalizacji bieżącego rysunku

1.4. Zarządzanie danymi graficznymi

 • Szablony programu
 • Zapis (eksport) rysunku do formatu DXF (Drawing Interchange Format)
 • Importowanie rysunków z formatu DXF (Drawing Interchange Format)

1.5. Korzystanie z dostępnych funkcji pomocy

 

2. Tworzenie obiektów

2.1. Rysowanie prostych obiektów

 • Linia
 • Polilinia
 • Prostokąt
 • Wielokąty
 • Okrąg
 • Elipsa
 • Łuk
 • Splajn

2.2. Tworzenie kreskowania, wypełnienia i przykrycia

2.3. Obiekty tekstowe

 • Tekst jednowierszowy
 • Tekst wielowierszowy

 

3. Edycja obiektów

3.1. Zaznaczanie obiektów

 • Metody selekcji
 • Wybór za pomocą okna
 • Wybór za pomocą lassa
 • Praca z uchwytami

3.2. Indywidualne definiowanie i zmiana cech obiektów
3.3. Warstwy

 • Określanie i modyfikacja cech warstwy
 • Zmiana nazwy warstwy
 • Zmiana koloru warstwy
 • Określanie statusu warstw

3.4. Modyfikacja obiektów

 • Kopiowanie obiektów
 • Wymazywanie (usuwanie) obiektów z rysunku
 • Przesuwanie
 • Obracanie
 • Skalowanie
 • Tworzenie szyku prostokątnego i biegunowego
 • Wydłużanie
 • Ucinanie
 • Zaokrąglanie krawędzi
 • Fazowanie krawędzi
 • Rozbijanie obiektów

 

4. Rysowanie precyzyjne i wymiarowanie

4.1. Stosowanie narzędzi rysowania precyzyjnego

 • Stosowanie siatki i skoku
 • Stosowanie współrzędnych
 • Tryby lokalizacji

4.2. Wymiarowanie obiektów

 • Wymiar liniowy
 • Wymiar wyrównany
 • Współrzędne
 • Wymiarowanie promienia, średnicy lub długości łuku
 • Wymiar kątowy
 • Wymiar szeregowy
 • Wymiar od bazy
 • Szybkie wymiarowanie
 • Edycja wymiarów

4.3. Style wymiarowania

 • Tworzenie własnych stylów wymiarowania
 • Edycja stylu wymiarowania
 • Ustawienie stylu wymiarowania jako stylu bieżącego

 

5. Bloki

5.1. Definiowanie bloku na rysunku i jego zapis

5.2. Wstawianie bloku

 • Uwzględnienie cech wstawianego bloku

5.3. Edytowanie bloku

 

6. Modelowanie bryłowe (ACIS)

6.1. Układy współprzędnych

6.2. Omówienie tworzenia brył 3D

 • KOSTKA
 • STOŻEK
 • WALEC
 • KLIN
 • OSTROSŁUP
 • TORUS

6.3. Bryły złożone

 • Historia brył 3D
 • SUMA
 • RÓŻNICA
 • ILOCZYN
 • WYCIĄGNIJ
 • SKOS (Przeciągnięcie)
 • PRZEKRĘĆ

 

7. Oglądanie rysunku w przestrzeni

7.1. Rzutowania perspektywiczne
7.2. Style wizualne

 

8. Nawigacja 3D

8.1. Korzystanie z narzędzi nawigacji 3D

 • 3DORBITA
 • 3DWORBITA
 • 3DCORBITA
 • 3DODLEG
 • 3DKAMERA

 

9. Rysowanie precyzyjne 3D

9.1. Modyfikowanie obiektów za pomocą metauchwytów

 • Wyświetlanie metauchwytów
 • Przełączanie między metauchwytami

9.2. Przesuwanie obiektów 3D

 • Ograniczanie przesunięcia do osi
 • Ograniczanie przesunięcia do płaszczyzny
 • Obracanie obiektów 3D
 • Procedura

9.3. Skalowanie proporcjonalne brył 3D

 

10. Wydruk

10.1. Tworzenie i skalowanie pojedynczej rzutni w przestrzeni modelu i papieru

 • Tworzenie rzutni
 • Skala rzutni

10.2. Dostosowanie arkusza przestrzeni papieru

 • Tworzenie arkuszy
 • Modyfikacja arkuszy

10.3. Ustalanie parametrów wydruku

 • Wybór plotera/drukarki
 • Określenie zakresu wydruku
 • Określenie skali wydruku
 • Określenie orientacji arkusza
 • Określenie rozmiaru papieru

10.4. Zasady przygotowania formatki rysunkowej

 • Formaty rysunkowe dla nowego szablonu formatki
 • Linie rysunkowe stosowane w formatce rysunkowej (według normy PN-82/N-01616)

Szkolenie kończy się egzaminem według standardu VCC

CZAS TRWANIA EGZAMINU

 • 30 minut – część teoretyczna
 • 60 minut – część praktyczna

Szkolenie i egzaminy realizowane zgodnie ze standardem VCC