Instalator pomp ciepła

Celem szkolenia jest przygotowanie przyszłych absolwentów do podjęcia pracy oraz przyspieszenie adaptacji w zawodzie instalatora pomp ciepła.

Program kursu obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z zakresu podstaw marketingu, zagadnień ekologii, środowiska, geologii i klimatu, uregulowań prawnych, analizy kosztów pomp ciepła, zasad ich działania i szczegółów technicznych, doboru i instalacji pompy ciepła i osprzętu, kontroli systemu, serwisowania pomp ciepła, jak również częstych błędów i praktycznych doświadczeń związanych z instalacją.

Kurs otwiera przed jego uczestnikami możliwości podjęcia pracy w zawodzie instalatora pomp ciepła. Po jego ukończeniu absolwenci posiadają kwalifikacje pozwalające samodzielnie dobierać rodzaj instalacji pompy ciepła oraz przeprowadzić proces instalacji u inwestora.

LICZBA GODZIN SZKOLENIA

  • Zalecana liczba godzin szkoleniowych – 40

Program szkolenia:

1. Podstawy marketingu.
2. Analiza kosztów – pompy ciepła.
3. Ekologia i środowisko.
4. Geologia, klimat i uregulowania prawne.
5. Budynki energooszczędne.
6. Zasady działania i szczegóły techniczne pomp ciepła.
7. Systemy dystrybucji ciepła i integracja systemów hydraulicznych.
8. Dobór i instalacja dolnego źródła ciepła.
9. Tryb pracy i kontrola.
10. Przeprowadzanie oceny miejsca instalacji.
11. Instalacja pompy ciepła i osprzętu oraz kontrola systemu.
12. Podstawy elektryczne.
13. Edukacja klienta, gwarancja.
14. Serwis pompy ciepła.
15. Częste błędy i praktyczne doświadczenia w pracy instalatora pomp ciepła.

Szkolenie kończy się egzaminem według standardu VCC

CZAS TRWANIA EGZAMINU

  • 30 min – część teoretyczna
  • 40 min – część praktyczna

Szkolenie i egzaminy realizowane zgodnie ze standardem VCC