Doradztwo zawodowe

Doradcy zawodowi VCC skupieni są wokół Fundacji VCC oraz Akademii Edukacyjnych. Do zadań Doradców zawodowych VCC należy dokonywanie rozpoznania predyspozycji zawodowych i doradztwo w zakresie wyboru – zmiany – doskonalenia: ścieżki zawodowej, w sposób odpowiadający potrzebom współczesnego rynku pracy oraz ścieżki edukacyjnej, adekwatnej do realiów aktualnego rynku pracy, jak i w kontekście zawodów przyszłości. Sporządzane przez Doradcę zawodowego wspólnie z klientem Indywidualne Plany Rozwoju umożliwiają wybór właściwych dla danej osoby branż i zawodów, odpowiednich kierunków kształcenia oraz skutecznych metod poszukiwania – zmiany zatrudnienia. Wiedza i praca Doradcy zawodowego mogą być również pomocą i źródłem inspiracji do zmian w zakresie zarządzania personelem zarówno w dużych jak i małych przedsiębiorstwach. Certyfikat VCC z zakresu Doradztwa zawodowego ważny jest przez okres 5 lat.

LICZBA GODZIN SZKOLENIA

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych – 3 x 24 godziny

Program szkolenia dla osób z wykształceniem kierunkowym
Szkolenie przygotowujące do certyfikacji VCC z zakresu doradztwa zawodowego dla osób spełniających następujące kryteria:

wykształcenie wyższe magisterskie
ukończone (bądź w trakcie) studia podyplomowe z doradztwa zawodowego;
minimum dwuletni staż pracy na stanowisku doradcy zawodowego (lidera klubu pracy);
Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu VCC z zakresu doradztwa zawodowego.

Szkolenie zawiera bloki tematyczne:
1. Rynek pracy w Polsce i w UE.
2. Prawo pracy i elastyczne formy zatrudnienia.
3. Proces rekrutacji i selekcji.
4. Poradnictwo grupowe /Metody i techniki pracy z grupą/.
5. Poradnictwo indywidualne /w tym dla osób niepełnosprawnych/.
6. Zawodoznawstwo.
7. Warsztat pracy doradcy zawodowego.

Uzupełnieniem części szkoleniowej będzie część warsztatowa poświęcona rozwiązywaniu przypadków doradczych w formie pakietu case study oraz scenki tematyczne związane z prowadzeniem procesu doradczego.

Program szkolenia dla osób bez wykształcenia kierunkowego
Szkolenie przygotowujące do certyfikacji VCC z zakresu doradztwa zawodowego dla osób spełniających następujące kryteria:

 • wykształcenie wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe na stanowiskach nauczycielskich, pedagogicznych, psychologicznych, kadrowych i innych w obszarze HR

Czas trwania szkolenia: 3 sesje zjazdowe po 3 dni(24 jednostki lekcyjne).

Przed szkoleniem uczestnicy otrzymają wykaz literatury, z którą należy się systematycznie zapoznawać.
Pomiędzy kolejnymi zjazdami uczestnicy będą mieli zadania do wykonania, które będą podlegać ocenie.

I. Zjazd (3 dni szkoleniowe)

1 dzień
1. Rynek pracy w Polsce i w UE:

 • Zagadnienia związane z rynkiem pracy
 • Podstawowe pojęcia dotyczące rynku pracy
 • Problematyka bezrobocia w Polsce i UE
 • Przedsiębiorczość w praktyce

2 dzień
2. Prawo pracy i elastyczne formy zatrudnienia:

 • Zagadnienia z zakresu umów o pracę i umów cywilnoprawnych
 • Praktyczne zastosowanie KP na stanowisku doradcy zawodowego

3 dzień
3. Proces rekrutacji i selekcji:

 • Metody i narzędzia stosowane w procesie rekrutacji i selekcji
 • Narzędzia marketingu osobistego
 • Warsztaty z wykorzystaniem kwestionariuszy i kart przypadków

II. Zjazd (3 dni szkoleniowe)

1 dzień
1. Poradnictwo indywidualne:

 • Proces poradniczy – rozmowa doradcza
 • Warunki skutecznego doradztwa zawodowego
 • Bariery wewnętrzne i zewnętrzne w stosowaniu technik poradniczych

2 dzień
2. Niepełnosprawność – szczególne warunki poradnicze 3. Poradnictwo grupowe:

Metody i techniki pracy z grupą
3 dzień
4. Warsztat pracy grupowej w poradnictwie zawodowym

III. Zjazd (3 dni szkoleniowe)

1 dzień
1. Zawodoznawstwo:

 • Pojęcia i terminologia związane z zawodoznawstwem
 • Teczki zawodów – charakterystyki
 • Zawodoznawstwo w praktyce na stanowisku doradcy zawodowego

2 dzień
2. Warsztat pracy doradcy zawodowego:

 • Poradnictwo indywidualne (ćwiczenia, symulacje, analiza z zastosowaniem kwestionariuszy, testów, case study)

3 dzień
3. Warsztat pracy doradcy zawodowego:

 • Poradnictwo grupowe (ćwiczenia, symulacje, analiza z zastosowaniem kwestionariuszy, testów, case study)
 • Podczas ostatniego zjazdu nastąpi ocena przygotowanych przez uczestników prezentacji tematycznych.

Szkolenie kończy się egzaminem według standardu VCC

CZAS TRWANIA EGZAMINU

 • 105 min – część teoretyczna
 • 180 min – część praktyczna

Szkolenie i egzaminy realizowane zgodnie ze standardem VCC