Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Umiejętności autoprezentacji i wystąpień publicznych towarzyszą nam w życiu zawodowym oraz prywatnym. Wiedza z tego zakresu pozwoli na profesjonalne zaprezentowanie siebie, swoich planów, pomysłów oraz wyników pracy. Dzięki odpowiednio wyselekcjonowanym ćwiczeniom praktycznym szkolenie pomoże uczestnikowi wzmocnić wiarę w siebie i zdefiniować własne możliwości. Umiejętne eksponowanie mocnych stron własnej osobowości jest fundamentem korzystnej prezentacji swojej osoby, jako partnera dla innych ludzi, zarówno w środowisku pracy jak i na gruncie prywatnym. Nasz wygląd zewnętrzny, sylwetka oraz uroda są niewątpliwym atutem w tym procesie, ale nie są jedynym wyznacznikiem sukcesu. Nie mniej istotną rolę odgrywają: pozytywne nastawienie do ludzi, otwartość, zdolność adaptacji, zdolność radzenia sobie ze stresem, samomotywacja, empatia oraz życzliwość, czyli ogólnie pojęta inteligencja emocjonalna.

LICZBA GODZIN SZKOLENIA

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych – 30

Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabędzie:

 • umiejętność wykorzystania składników i strategii pozytywnej autoprezentacji
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej
 • umiejętność pozyskania pozytywnego wrażenia
 • umiejętność dostosowania ubioru do sytuacji biznesowej
 • umiejętność wykorzystania zasad etykiety
 • umiejętność przygotowania struktury wystąpienia publicznego
 • umiejętność sterowania wrażeniem
 • umiejętność utrzymania zainteresowania w trakcie przekazu
 • umiejętność przemawiania przed publicznością
 • umiejętność zdefiniowania własnego stylu prezentacji
 • umiejętność wystąpień w mediach
 • umiejętność kontrolowania tremy w trakcie wystąpień publicznych

Program szkolenia:

1. Definicja autoprezentacji

2. Cele i funkcje autoprezentacji

3. Składniki pozytywnej autoprezentacji

4. Strategie autoprezentacji

5. Definicja wizerunku osoby

6. Zasady kreowania wizerunku

7. Komunikacja interpersonalna

8. Schemat procesu komunikacji

9. Zakłócenia w komunikacji interpersonalnej

10.Komunikacja werbalna

11. Kanał wokalny

12. Komunikacja niewerbalna

13. Mowa ciała

14. Sygnały autoprezentacji w komunikacji niewerbalnej

15. Skuteczne słuchanie

16. Pierwsze wrażenie

17. Efekt Anielski

18. Efekt Diabelski

19. Wskazówki do zdobycia pozytywnego wrażenia

20. Psychologia koloru

21. Emisja głosu

22. Higiena aparatu mowy

 1. Etykieta ubioru służbowego
 2. Rodzaje kreacji
 3. Dodatki
 4. Wygląd zewnętrzny
 5. Najczęstsze błędy w doborze stroju

23. Savoir vivre

24. Powitania

25. Pozdrowienia

26. Przy stole

27. Netykieta

28. Wystąpienia publiczne

29. Postawa prezentera

30. Etapy przygotowania wystąpienia

31. Struktura wystąpienia

32. Sposoby na rozpoczęcie wystąpienia

33. Metody porządkowania informacji

34. Techniki perswazji

35. Zasady retoryki

36.  Zasada grzeczności, zainteresowania, pollyanny

37. Sposoby utrzymania zainteresowania

38. Sposoby skupienia uwagi

39. Techniki manipulacji

40. Zasada kontrastu

41. Reguła wzajemności

42. Reguła konsekwencji

43. Reguła społecznego dowodu słuszności

44. Reguła niedostępności

45. Przyciąganie uwagi słuchaczy

46. Pomoce podczas wystąpienia

47. Cechy dobrej prezentacji

48. Błędy podczas wystąpień publicznych

49. Sposoby na rozpoczęcie wystąpienia

50. Reagowanie na trudne zachowania

51. Wystąpienia medialne

52. Podstawy ubioru w wystąpieniach medialnych

53. Nagranie „na setkę”

54. Trema w wystąpieniach publicznych

55. Metody walki z tremą

56. Rozwijanie umiejętności autoprezentacji poprzez odgrywanie scenek

57. Jestem ciekawy – krótkie prezentacje

58. Koordynacja i świadomość ciała w wizerunku – ćwiczenia

59. Wyjaśnianie nieporozumień – ćwiczenia

60. Komunikacja werbalna – ćwiczenia

61. Umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi – ćwiczenia

62. Zademonstruj, ale nie mów – znaczenie komunikacji niewerbalnej

63. Mowa ciała – ćwiczenia

64. Unikanie etykietek – obiektywna interpretacja zachowania

65. Emisja głosu – ćwiczenia

66. Dykcja – ćwiczenia

67. Dobre wystąpienia – przykłady budowania struktury

68. Wywieranie wpływu na innych – ćwiczenia

69. Dobra prezentacja – ćwiczenia

70. Niezadowoleni słuchacze, jak ich do siebie przekonać – ćwiczenia

71. Ćwiczenia przed kamerą

Szkolenie kończy się egzaminem według standardu VCC

 CZAS TRWANIA EGZAMINU

 • 30 min – część teoretyczna
 • 30 min – część praktyczna

Szkolenie i egzaminy realizowane zgodnie ze standardem VCC